A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: „Három Vezér Gyermekotthon” létrehozása

A szerződött támogatás összege: 164 500 000,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne:9730 Kőszeg, Kálvária utca 14., 1399 hrsz.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-2.1.1-16-2016-00012

A projekt tartalmának bemutatása:

A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kőszeg Intézményegységeként működött Gyermekotthon intézményfenntartói feladatait 2016-tól – ezzel egyidejűleg 92 fő otthont nyújtó ellátásra jogosult állami gondozott ellátását - a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (későbbiekben: SZGYF) vett át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól.
A Gyvt. előírásainak nem megfelelő nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthont, a hatályos jogi előírásoknak megfelelő kis létszámú, korszerű gyermekotthonokkal kell kiváltani.
Jelen projekt céljai, a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kőszeg Intézményegységeként működött Leány Gyermekotthon és Fiú Gyermekotthon kiváltása, mivel az Intézmény jelenlegi formájában nem felel meg sem a Gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. törvény) sem az NM. rendeletben (15/1998. (IV.30.)) foglalt szabályozásoknak.
A gyermekek között - szükségleteiket tekintve – vannak különleges szükségletű neveltek. A Gyvt 58. § (2) a) pontja alapján különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, a fogyatékos, a három év alatti gyermekek részére.

A kiváltásra kerülő gyermekotthon jelenlegi épülete az 1930-as években épült, jelentős mértékű felújítása 1998-ban történt. A falazat és a nyílászárók állapota koruknak ugyan megfelelőek, de nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. Az épület műemlék jellege miatt ezek korszerűvé alakítása nem lehetséges. A vizesblokkok állapota kritikus, a rendszeren folyamatosan csőtörések vannak.  A vizesblokkok száma és elhelyezés nem teszi lehetővé a megfelelő tisztálkodást és a szükséges intimitás sem biztosított, mivel egy nagy közös térben találhatóak. A fűtési rendszer az 1990-es években lett felújítva, de az azóta eltelt közel húsz év alatt elavult. A rendszeren gyakoriak a meghibásodások. A 4 db kb. 100nm-es lakószoba galériás kialakítású. Az egyes „szobákat” függönyökkel választják el a térből. Az alsó rész a közösségi tér illetve étkező, nappali egyben, a galéria szolgál hálórészként. A nagy létszám miatt a galéria alatti lépcsőtérben is van kialakítva, függönnyel leválasztott alvóhelység. Egy-egy közös légterű térben 18 gyermek tartózkodik a nap 24 órájában. A törvényi előírások szerinti maximálisan 4 fő/szobai elhelyezés nem biztosítható. A helyiségek rossz állapotúak.

Az EFOP-2.1.1-16-2016-00012 projekt lehetővé teszi, hogy olyan 30 férőhelyes Gyermekotthont építsünk, melyben az otthont nyújtó ellátásra jogosult kiskorúak ellátása a törvényi előírásoknak megfelelően történik.

A tervek szerint épülő gyermekotthon három lakásotthonból és egy központi épületből áll majd. A gyermekotthon összterülete kb. bruttó 900 m2 lesz úgy, hogy a lakásotthonok egyenként kb. bruttó 250 m2-esek. A lakásotthonokban az öt db két személyes szobán kívül kialakításra kerül egy nevelői szoba, egy háztartási helyiség, három fürdőszoba, melyből egy akadálymentes, és egy nagy nappali-konyha-étkező helyiség. A központi épületben pedig kialakításra kerülnek az NM rendelet előírásai szerinti funkcionális terek, úgy, mint a látogatói szoba, terápiás szoba, sportszoba, mozgássérült mellékhelység, iroda.

A projekt közvetlen célcsoportja 3 és 18 éves kor közötti, otthont nyújtó ellátásra jogosult különleges szükségletű gyermek.
A helyszín kiválasztásakor figyelembe vettük, hogy az oktatási intézmények és tömegközlekedési eszközök elérhető közelségben legyenek. 
A projekt benyújtása előtt a kiválasztott helyszín és a projekt bemutatására lakossági fórumot szerveztünk. A településrész lakói, a megtartott lakossági fórumon sem jelezték ellenérzésüket a megvalósuló projektekkel, vagy az intézmény lakóival kapcsolatban. A projekt megvalósítás során folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Terveink közt szerepel, hogy a gyermekotthont intézménylátogatás keretében megmutatjuk az érdeklődőknek.

A megvalósítás helyszíne családi házas övezet, így biztosíthatjuk a nyugodt környezetet a gyermekek részére.
Iskola, óvoda, orvosi rendelő, bolt a közelben elérhető távolságra található.
A gyermekek ellátásáról gondoskodó munkavállalók részére az új környezet megismeréséhez illetve az esetleges új feladatok könnyebb elsajátításához képzést fogunk szervezni.