Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok:

A projekt előkészítése során az SZGYF saját teljesítésben elvégezte a kiváltandó gyermekotthonok infrastrukturális ellátottságának felmérését, ezek alapján kerültek meghatározásra a szükséges beavatkozások.

Az előkészítés során az SZGYF a megvalósíthatósági tanulmányt beszerzés útján külső vállalkozó segítségével készítette elő, úgy, hogy a helyi specifikus sajátosságok a Vas megyei Kirendeltség és az érintett intézmény által nyújtott információkra épül.
Az előkészítés során építési engedély köteles tervek beszerzésére megfelelő alkalmasságú cég került kiválasztásra. A tervek elkészítéséhez az SZGYF Szakmai Irányítási Főosztálya, és Vagyon Gazdálkodási Főosztálya, az Intézményfejlesztési Főosztálya valamint az SZGYF Vas Megyei Kirendeltsége közösen szakmai anyagot készített elő a már megvalósított projektek tapasztalataira építve, azért, hogy garantálva legyen a Gyvt.-nek megfelelő és az ellátottak igényeihez, szükségleteihez mért épület kialakítása. A pályázati felhívásban előírt projektarányos akadálymentesítés meglétéről a tervezőnek kellett gondoskodnia rehabilitációs szakmérnök útján.

Az SZGYF alanyi ajánlatkérő, a pályázat előkészítési fázisában egyetlen beszerzés sem tartozott a Kbt. hatáskörébe, ezért az SZGYF beszerzési szabályzata és a Kbt. –n kívüli feltételek alapján történt. A megvalósítás során az SZGYF több közbeszerzést is le fog folytatni, mihez felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonására fog sor kerülni.

2016. június 29-én, 9 órakor Kőszegen lakossági fórum keretében lakossági érzékenyítést tartott az SZGYF Vas megyei Kirendeltsége. A jelen volt érdeklődők (PowerPoint-tal kísért előadást hallhattak Dr. Huszár Lilla Ph.D, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének igazgatónője előadásában. A lakossági fórumon tájékoztatás zajlott a kiváltásra kerülő Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, gyermekotthona kapcsán. Bemutatásra került a Kőszegen, pályázat útján felépítésre kerülő korszerű gyermekotthon projekttervei. Az előadás után elhangzott kérdések és válaszok jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, az építendő gyermekotthon kapcsán negatív lakossági visszajelzést nem tapasztaltak.

A megvalósításhoz kapcsolódó feladatok:

A projekt kezdése
A projekt megkezdésénél a 2016. október 1-i dátum került meghatározásra, az SZGYF a támogatói döntés hiányában nem kezdte meg saját felelősségre a projekt megvalósítását. A projekt támogatói szerződése 2017. március 22-én lépett hatályba, így a projektkezdés 2017. május 1-re módosult.

Projektmenedzsment felállítása
A projekt eredményes megvalósítása érdekében, a pályázati felhívásban előírt szakmai tapasztalatokkal és szakirányú végzettséggel rendelkező projektmenedzsment felállítása a TSZ hatályba lépését követően megtörtént.

A megvalósítás főbb szakmai feladatai:
A projekt szakmai feladatai a következő támogatható tevékenységcsoportok alá sorolhatóak, ezek az Megvalósíthatósági Tanulmányban ismertetésre kerültek:

1. Kivitelezés

2. Eszközbeszerzés

3. Ellátottak és munkatársak felkészítése a változásokra

4. Lakossági érzékenyítés

A projekt előkészítése során a közvetett célcsoport részére megtörtént a lakossági érzékenyítés. A projekt megvalósítása során a kommunikációs tevékenységek elvégzésével tovább erősíthető az intézmény elfogadása.

Fenntartás

Horizontális vállalások teljesítése
A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt során az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés érdekében vállalásokat szükséges tenni, illetve ezeket megvalósítani. A vállalások a pályázati felhívásnak megfelelően megvalósulnak majd a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint.

A projekt zárása

A projekt tervezett zárása 2022. december 31-én történik. Ekkor kerül sor a projekt pénzügyi zárására valamint a záró csomag összeállítására, mely 2023. március 31-ig benyújtásra kerül.

A projekt keretében vállalt fejlesztési pályázati felhívás szerinti indikátora és műszaki-szakmai mutatója az alábbi táblázatban kerül ismertetésre.

Indikátor megnevezése

Típus (kimenet/eredmény)

Mértékegység

Bázisérték

Minimálisan elvárt célérték

Céldátum

Mutató forrása

A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása

kimenet

0

30

2022.12.31.

Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés

Műszaki-szakmai mutató megnevezése

Mértékegység

Bázisérték

Célérték

Céldátum

Mutató forrása

1. A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma/létrehozott befogadó gyermekotthoni férőhelyek száma

0

30

2022.12.31.

Használatbavételi engedély