A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt 60 hónapig, 2022.03.31-ig tart, megvalósításának forrása 2,23 milliárd forint, amit az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás biztosít.

Az kiemelt projektben megvalósuló tevékenység áttekintése kivonatos formában az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot érintően.

„Demencia” alprojekt

 • Az Idősellátás Országos Hálózat az idősek nappali ellátását (idősek klubja) és/vagy idősek ápoló-gondozó otthonát biztosítók számára folyamatos szakmai támogatást nyújt, ennek keretében 1544 taggal rendelkező levelezőlistát működtet.
 • Idősellátás Országos Hálózat Hálózati Hírlevél (www.szocialisportal.hu)
 • Alzheimer Cafékkal folytatódtak a kapcsolat felvételek és az együttműködés erősítése. Ezzel segítve a szakembereket, hozzátartozókat és érintetteket. Az Alzheimer kór és egyéb demenciák előfordulás gyakorisága növekszik,  a társadalom valamennyi tagját – közvetve, vagy közvetlenül érinti. A betegség családtagokra, a szociális és egészségügyi intézményekre egyformán növekvő terheket ró. A probléma társadalmi ismertsége, elfogadottsága igen alacsony,  kevés az elérhető szolgáltatás, kevés az ismeret és sok a  tabu. Tapasztalatunk szerint ezen javíthat egy olyan, világszerte létező segítő, közösségi forma, az Alzheimer Café, amely már több helyen sikeresen működik hazánkban is. Jelen projekt keretében szakmai – módszertani támogató hátteret nyújthatunk a már működő és a kialakítandó közösségek számára.
 • Csatlakoztunk Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjához, a szűrőkamionon a demencia szűrés a projekt biztosítja.

A projekt keretében kialakítandó szakértői hálózat idősügyi szakemberek számára bekapcsolódik Magyarország Népegészségügyi Szűrőprogramjába. Ennek során a lakosság számára nyitott szűrési alkalmakon a szakértők speciális, demencia gyanúját igazoló tesztet végeznek az érdeklő jellemzően 55 év feletti lakosság körében. A szűrés a MiniCog teszt segítségével történik, és annak eredményét követően a résztvevők tájékoztatást kapnak arról, hogy demencia gyanúja esetén kihez fordulhatnak segítségért. A szűrések során kutatási célú adatgyűjtés is történik a résztvevőkről, amely lehetővé teszi, hogy a program végén az összegyűjtött adatokat feldolgozva a tapasztalatokról egy tanulmány készüljön.

Több mint 600 elvégzett szűrésről került be információ a Lime Survey felületére, 19 különböző helyszínen végeztek szakértőink szűréseket.

„Iskolai és óvodai szociális segítő tevékenység” alprojekt

 • Sikeresen lezárultak az EFOP3.2.9 projekt keretében megvalósuló pilot szakértőink folyamatos támogatásával:

2017 április 01.-től EFOP 3.2.9. standart projekt keretében a járási család- és gyermekjóléti központok részére kiírásra került egy pályázat, ami lehetőséget adott a központok részére, hogy pilotprogram keretében lemodellezhessék az iskolai, óvodai szociális segítő tevékenységet. 53 járási központ vett részt a modellezésben. A pilot projekt szakmai támogatásának és folyamatos nyomon követésének eredményei megjelentek az ágazati szabályozásban. 2018. szeptember 1-től a család- és gyermekjóléti központok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. Ezzel az óvodákba, iskolákba és kollégiumokba megjelent a szociális munka eszköztárával dolgozó szakember.

A standart pályázók 332 óvodával, (a projekt a tagintézményeket külön számolja), 310 általános iskolával, valamint 55 középiskolával illetve kollégiummal kötöttek együttműködési megállapodást. A bevont gyermekek száma több mint 83.000 fő, akik segítése érdekében 188.924 rögzített esemény szám valósult meg. A gyermekeket segítő kollégák számára 6 szakmai műhely és 3 felkészítő foglalkozás valósult meg több mint 500 fő részvételével.

„Nevelőszülői toborzó kampány”

 • A 2018.őszén elkezdődött és 2019. májusában zárult nevelőszülő toborzó kampány lebonyolításában történő közreműködés:
  • rajz és videopályázat finanszírozása gyerekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek részére
  • a nevelőszülői toborzó kampány záró rendezvényének megvalósításában való részvétel
 • Befogadlak nevelőszülői program digitális tartalmainak előkészítése (www.neveloszuloiprogram.hu)

„Szakmatámogató hálózatok”

A szakmatámogató módszertani feladatellátás fejlesztésének legfontosabb gráfjai

 

A szakmatámogató hálózatok területi regionális/megyei vagy szolgáltató típusonként biztosítanak szakértők bevonásával támogatást.

 • Idősellátás Országos Hálózat
 • Család- és Gyermekjóléti Központok Hálózata
 • Országos Gyermekvédelmi Hálózat

A szakértők több mint 500 workshop megtartásával, konferenciákon való részvétellel és több száz intézménylátogatással támogatják a terepen dolgozó szakembereket.