A. Átfogó cél (Partnerségi megállapodás, VEKOP)

A regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése

A foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése

A versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi fejlesztések egy élhetőbb környezet kialakulása érdekében

B. Általános projekt cél

Korszerű, a jogszabályi követelményeknek megfelelő gyermekotthon kialakítása, amely biztosítja az ellátottak társadalmi beilleszkedését.

C. Konkrét projekt cél

1.            Nagy létszámú ellátási módozat felszámolása, kis létszámú csoportos ellátás biztosítása

2.            A változó ellátási módhoz igazodó szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak rendelkezésre bocsátása

3.            A munkatársi motiváció erősítése

4.            Gazdaságos, költséghatékony intézményüzemeltetés

5.            Társadalmi elfogadottság elősegítése

D. Kapcsolódó tevékenységek (Pályázati felhívás alapján)

1. Engedélyes tervek és a kivitelezés során az Nmr. előírásainak megfelelően kialakított kis létszámú csoportokat ellátó gyermekotthon építése és átadása

2. Új feladatra felkészítő programok tartása, lebonyolítása

3. Engedélyes tervek és a kivitelezés során a rendelet előírásainak megfelelően energia-hatékony gyermekotthon építése és átadása

4. Lakossági érzékenyítés

 


Részcélok:

  1. Elsődleges cél a nagy létszámú ellátási forma felszámolása: a projekt megvalósulásával kis létszámú, csoportos ellátást kívánunk biztosítani. A kis létszámú elhelyezési forma jobban reprezentálja a családias életformát, ebből kifolyólag nagyobb figyelmet tudnak fordítani egy-egy gyermekre, és hathatósabban felkészíthetik őt a felnőtt, önálló életre.
  2. A létrejövő új ellátási formához igazodó szakmai ismeretek átadása a munkatársak számára létfontosságú. Mivel egy kis létszámú csoport felügyelete és nevelése más kompetenciákat igényel, mint a korábban általánosnak számító nagy létszámú csoportoké, így fontos, hogy a szükséges ismereteket minden, az újonnan létrejövő intézményben dolgozó munkatárs elsajátítsa.
  3. Munkatársi motiváció erősítése: a kiváltás eredményeképpen létrejövő intézményekben az elhelyezendő gyermekek, fiatal felnőttek és a velük foglalkozó szakemberek megfelelően felkészültek legyenek az új életformával beköszöntő változásokra és új feladatokra. Fontos, hogy a munkatársak igényei is szerephez jussanak. A tervezés során ezért is törekedtünk a kiscsoportos elhelyezés biztosítása mellett a korszerű környezet kialakítására.
  4. Költséghatékony üzemeltetés: a kiváltásra kerülő gyermekotthon jelenlegi telephelyen történő üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem megvalósítható. Az új építés eredményeként az energetikai mutatók alapján egy korszerű és gazdaságosan üzemeltethető épület jön létre.
  5. Társadalmi elfogadottság erősítése oly módon, hogy a gyermekotthon megnyitása a lehető legszélesebb partneri körben valósuljon meg, valamint hogy a gyermekotthon ne elszeparált objektumként üzemeljen, hanem a település integráns része lehessen. Ezáltal az itt élő gyermekek kevésbé érzik magukat kirekesztve.