A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: Kincses Szeglet Otthon – speciális gyermekotthon kialakítása Csongrád megyében

A projekt összköltsége: 261.090.507 Ft

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás összege: 156.183.635 Ft

A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása: 104.906.872 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt hozzájárul a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan otthoni ellátást nyújtó intézmény kialakításához Ópusztaszeren, amely elősegíti, hogy az ellátott gyermekek nevelése és mindennapi életvitele családias környezetben valósuljon meg.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán u. 37. hrsz.:17/5

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.1-16-2016-00008