A sikeres pályázat segítségével, 20 új férőhely létesül Ópusztaszeren, a gyermekvédelmi szakellátásban élő, speciális kettős szükségletű leánygyermekek részére, közösségi és kiszolgáló épülettel, szabadidős tevékenységre is alkalmas zöldterülettel, súlyos, pszichés tüneteket mutató gyermekek kerülnek elhelyezésre. Csongrád-Csanád megyében jelenleg egyetlen fenntartó sem működtet speciális gyermekvédelmi szakellátást biztosító gyermekotthont vagy lakásotthont, amely ok folytán olyan gyermekek kerülnek hagyományos ellátást biztosító otthont nyújtó ellátásba, akik egy része speciális szakellátást igényelne. Ők azok a gyermekek, akik súlyos pszichés problémákkal küzdenek, állapotukból fakadóan az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételére szorulnak. Az ő gondozásuk családi körülmények között is rendkívül megterhelő, a gyermekvédelmi szakellátáson belül is csak a legegyedibb szakmai hozzáértéssel valósítható meg. Ezt a rendkívül egyedi ellátási formát hívatott segíteni a korszerű infrastruktúrával rendelkező, új építésű ingatlanokban kialakított gyermekotthon. Az új intézmény segítségével egy eddig meglehetősen kiszolgáltatott célcsoport számára válik biztosíthatóvá a gyermekvédelmi szakellátás nem csak Csongrád megyében, de a teljes Dél-alföldi régióban is.

A projekt konkrét részcéljai:

1. Az ópusztaszeri speciális gyermekotthon férőhelyeinek alapját a Hajdú-Bihar Megyei Komádi Gyermekotthon, TIOP 3.4.1-B projekt keretében történő kiváltásakor megszüntetett 64 férőhelyből 20 férőhely képezi. A beruházás keretében 2 db 6 és 1 db 8 férőhelyes speciális, kettős szükségletű lány csoport létesítését tervezzük közösségi és kiszolgáló épülettel - a szükséges szolgáltatások biztosításával - szabadidős tevékenységre is alkalmas zöldterülettel. Cél, hogy a családi környezetet legjobban helyettesítő lakásotthonok, családi otthonok alacsony létszámmal, a létszámnak megfelelő nagyságú alapterülettel kerül kialakításra.

2. Az új ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása – A változó környezet eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása mind inkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben. A kis létszámú csoportok felügyelete nevelése, más kompetenciákat igényel, mint egy nagy létszámú csoporté, cél, hogy ezeket a kompetenciákat a munkatárs is sajátítsa el. A pályázat segítségével létesítendő speciális gyermekotthonba az ellátandó célcsoporton belül a Gyvt. 53. § (2) bekezdés ba) pontja szerinti, súlyos, pszichés tüneteket mutató gyermekek kerülnek elhelyezésre. Ők azok a gyermekek, akik súlyos pszichés problémákkal küzdenek, állapotukból fakadóan az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételére szorulnak.

3. Munkatársi motiváció erősítése – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a fásultság jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját. Közvetlen cél a munkahelyteremtés, a térségben élő lakosság foglalkoztatásának elősegítése.

4. Költséghatékony üzemeltetés – A kiváltásra kerülő gyermekotthonok jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetése, illetve rövidtávon a karbantartása is.

5. Társadalmi elfogadottság erősítése – Cél, hogy a gyermekotthonok kialakítása, megnyitása is a lehető legszélesebb partneri körben valósuljon meg. Cél továbbá, hogy a kialakításra kerülő gyermekotthon a település integráns része legyen, lehetőleg központi helyen kerüljön megnyitásra. Az elfogadottság erősítésével és a központi elhelyezkedéssel a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat.

Célcsoport bemutatása:

Közvetlen célcsoportok:

1. Ellátottak

2. Munkatársak

Közvetett célcsoportok:

1. Hozzátartozók

2. Települési lakosság

Érintettek köre:

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2. Települési önkormányzat

3. Családsegítő szolgálat

4. SZGYF