A projekt átfogó célja egy olyan korszerű intézményegység kialakítása a meglévő férőhelyek bázisán, amely megfelel a szakmai jogszabályok fizikai környezettel szembeni elvárásainak, továbbá biztosítja az ellátott gyermekek családias környezetben megvalósuló mindennapi életvitelét.

A projekt konkrét részcéljai:

1. A jelenlegi korszerűtlen és a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő intézményegység kiváltása új építésű, magas színvonalú ellátást biztosító befogadó otthonnal – A megvalósíthatósági tanulmány 1. fejezetében ismertetett helyzetértékelés szerint a jelenlegi épületrész funkcionálisan nem alkalmas a feladat ellátására. Cél, hogy a családi környezetet legjobban helyettesítő otthon, megfelelő nagyságú alapterülettel és helyiségekkel kerüljön kialakításra.

2. A szakmai ismeretek és készségek mélyebb szinten történő elsajátítása – A gyermekek életének fokozottabb támogatása mind inkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben. A befogadó otthonba került gyermekek felügyelete, nevelése, több ismeretet és készséget igényel, és fontos ezen kompetenciák megfelelő szintű elsajátítása.

3. Munkatársi motiváció erősítése – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a lelki kifáradás jellemző. A projekt kertében megvalósuló képzések és a korszerű munkakörnyezet azonban az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.

4. Költséghatékony üzemeltetés – A kiváltásra kerülő gyermekotthonok jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetése, illetve rövidtávon a karbantartása is.

5. Társadalmi elfogadottság erősítése – Cél, hogy a gyermekotthonok kialakítása, megnyitása is a lehető legszélesebb partneri körben valósuljon meg, továbbá, hogy a kialakításra kerülő gyermekotthon a település integráns része legyen. Az elfogadottság erősítésével és a központi elhelyezkedéssel a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat.

Célcsoport bemutatása:

Közvetlen célcsoportok:

1. Ellátottak

2. Munkatársak

Közvetett célcsoportok:

1. Hozzátartozók

2. Települési lakosság

Érintettek köre:

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2. Települési önkormányzat

3. Családsegítő szolgálat

4. SZGYF