A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt azonosítószáma: EFOP-2.1.1-16-2016-00011

A projekt címe: „Borostyánkő Gyermekotthon” létrehozása

A szerződött támogatás összege: 544.382.282.- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: 9730 Kőszeg, Kórház utca 5/A, 2116/6 hrsz.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kőszeg Intézményegységeként működött Gyermekotthon intézményfenntartói feladatait 2016-tól – ezzel egyidejűleg 92 fő otthont nyújtó ellátásra jogosult állami gondozott ellátását - a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (későbbiekben: SZGYF) vett át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól.
A Gyvt. előírásainak nem megfelelő nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthont, a hatályos jogi előírásoknak megfelelő kis létszámú, korszerű gyermekotthonokkal kell kiváltani.

A pályázattal érintett gyermekvédelmi egység, Dr Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Gyermekotthona Kőszeg Város észak-keleti peremvidékén helyezkedik el, és a Dr Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (közoktatási intézmény) részeként működött.
Jelen projekt céljai, a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kőszeg Intézményegységeként működött Leány Gyermekotthon és Fiú Gyermekotthon kiváltása, mivel az Intézmény jelenlegi formájában nem felel meg sem a Gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. törvény) sem az NM. rendeletben (15/1998. (IV.30.)) foglalt szabályozásoknak.

A kiváltásra kerülő gyermekotthon jelenlegi épülete az 1930-as években épült, jelentős mértékű felújítása 1998-ban történt. A falazat és a nyílászárók állapota koruknak ugyan megfelelőek, de nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. Az épület műemlék jellege miatt ezek korszerűvé alakítása nem lehetséges. A vizesblokkok állapota kritikus, a rendszeren folyamatosan csőtörések vannak.  A vizesblokkok száma és elhelyezés nem teszi lehetővé a megfelelő tisztálkodást és a szükséges intimitás sem biztosított, mivel egy nagy közös térben találhatóak. A fűtési rendszer az 1990-es években lett felújítva, de az azóta eltelt közel húsz év alatt elavult. A rendszeren gyakoriak a meghibásodások. A 4 db kb. 100nm-es lakószoba galériás kialakítású. Az egyes „szobákat” függönyökkel választják el a térből. Az alsó rész a közösségi tér illetve étkező, nappali egyben, a galéria szolgál hálórészként. A nagy létszám miatt a galéria alatti lépcsőtérben is van kialakítva, függönnyel leválasztott alvóhelység. Egy-egy közös légterű térben 18 gyermek tartózkodik a nap 24 órájában. A törvényi előírások szerinti maximálisan 4 fő/szobai elhelyezés nem biztosítható. A helyiségek rossz állapotúak.

Az EFOP-2.1.1-16-2016-00011 azonosítószámú projekt lehetővé teszi, hogy olyan 48 férőhelyes Gyermekotthont építsünk, melyben az otthont nyújtó ellátásra jogosult kiskorúak ellátása a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A tervek szerint épülő gyermekotthon 3 földszintes és egy emeletes épületből áll. A közös használatú helyiségek az emeletes épület földszintjén kerülnek kialakításra, úgy, mint az NM rendelet előírásai alapján kialakítandó funkcionális terek: a látogatói szoba, terápiás szoba, sportszoba, mozgássérült mellékhelység, iroda. A 4, egyenként 12 férőhelyes gyermekotthon felosztása a következőképpen alakul: hat darab kétágyas szoba, mellékhelyiség, fürdőszoba és egy „amerikai konyhás” nappali.

A projekt közvetlen célcsoportja 3 és 18 éves kor közötti, otthont nyújtó ellátásra jogosult gyermek. A gyermekotthon a kiváltásra kerülő intézménytől eltérő helyszínen, de ugyanazon a településen épül meg.
A helyszín kiválasztásakor figyelembe vettük, hogy az oktatási intézmények és tömegközlekedési eszközök elérhető közelségben legyenek.
A projekt benyújtása előtt a kiválasztott helyszín és a projekt bemutatására lakossági fórumot szerveztünk. A településrész lakói, a megtartott lakossági fórumon nem jelezték ellenérzésüket a megvalósuló projektekkel, vagy az intézmény lakóival kapcsolatban. A projekt megvalósítás során folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Terveink közt szerepel, hogy a gyermekotthont intézménylátogatás keretében megmutatjuk az érdeklődőknek.

A megvalósítás helyszíne Kőszeg, Kórház utcai ingatlan (hrsz. 2116/6), családi házas övezet, így biztosíthatjuk a nyugodt környezetet a gyermekek részére.
Iskola, óvoda, orvosi rendelő, bolt a közelben elérhető távolságra található.
A gyermekek ellátásáról gondoskodó munkavállalók az új környezet megismeréséhez illetve az esetleges új feladatok könnyebb elsajátításához képzést fogunk szervezni.