A projektgazda bemutatása:

Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az Emberi Erőforrások Minisztere irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési szerv, melyet a Kormány a szociális és gyermekvédelem irányítójaként kijelölt.

Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) kormányrendelet11 tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi) kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll. A rendeletben nevesített esetben a főigazgatóság, egyéb esetben a fővárosi és kirendeltségek látják el a szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartását, amely feladatkörbe többek között a gazdálkodás és működés törvényszerűségének vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a szakemberek továbbképzése tartozik. Az SZGYF és a területi kirendeltségek összesen 112 intézmény és telephelyeinek fenntartói feladatait látja el, melyből 66 szociális, 39 gyermekvédelmi, 5 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) és 2 egyéb típusú intézmény. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2017. (III.31.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF-en belső szervezeti és a területi egységek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit.
A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó szervezeti egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt.

A projektet az SZGYF saját erőforrására támaszkodva kívánja menedzselni. Az SZMSZ-e szerint az SZGYF fejlesztési igazgatósága alá tartozó szervezeti egységek illetve a megyei kirendeltségek készítették elő a pályázatokat és koordinálják a projekteket. A koordináció azonban jelen pályázat esetében elsősorban felügyeleti jellegű, a projekt megvalósításával kapcsolatos koordinatív, pénzügyi és adminisztratív feladatainak ellátást a kirendeltségek munkatársai végzik, az SZGYF kijelölt munkatársa pedig a projekt előrehaladását követi nyomon, illetve a feladatkörébe utalt feladatokat látja el a projekttel összefüggésben.

A projekt menedzsmentjében az alábbi szereplők vesznek részt: