Jelen projekt átfogó célja a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan speciális ellátást nyújtó intézmény kialakítása, amely elősegíti, hogy az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek nevelése és mindennapi életvitele családias környezetben valósuljon meg. Cél egy gondoskodó, a felnőtt életvitelre nevelő korszerű fizikai környezet kialakítása. 

 

A projekt konkrét részcéljai: 

 

Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében speciális fiú gyermekotthon nincs, és országosan is nagyon csekély számban működik. A speciálisszükségletű gyerekek jelenleg a normál szükségletű gyerekek között kerülnek ellátásra, mely sok problémát okoz. A székhely intézmény 1989/1990évben épített, eredetileg is ugyanezen célt szolgáló épület nem felel meg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30) NM rendeletben előírt elhelyezési feltételeknek. Egy gyermekotthonban legfeljebb 40-48 gyermek elhelyezéséről lehet gondoskodni jelen esetben 112 férőhelyes a gyermekotthon. A rendelet 6. számú mellékletében leírt minimális élettér nem áll rendelkezésre. A projekt megvalósítása során a jelenlegi gyermekvédelmi központ területén 24 férőhelyes, 3x 8 speciális ellátási szükségletű lányok részére kialakított épület kerül felépítésre. A speciális szükségletet megalapozó tünetek az alábbiak lehetnek: súlyos disszociális, súlyos pszichés tünetek, vagy pszihoactív szer használata (egyidejűleg több tünet is fennállhat) és kettős szükséglet fennállása. Ezeknek a gyermekeknek speciális ellátásra van szükségük, integrált elhelyezésük az esetek túlnyomó többségében kényszerű megoldás. 

  • Az új ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása – A változó környezet eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása mind inkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben. A kis létszámú csoportok felügyelete nevelése, más kompetenciákat igényel, mint egy nagy létszámú csoporté, cél, hogy ezeket a kompetenciákat a munkatárs is sajátítsa el.  
  • Munkatársi motiváció erősítése – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a fásultság jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.  
  • Költséghatékony üzemeltetés – A kiváltásra kerülő gyermekotthonok jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetése, illetve rövidtávon a karbantartása is.   
  • Társadalmi elfogadottság erősítése – Cél, hogy a gyermekotthonok kialakítása, megnyitása is a lehető legszélesebb partneri körben valósuljon meg. Cél továbbá, hogy a kialakításra kerülő gyermekotthon a település integráns része legyen, lehetőleg központi helyen kerüljön megnyitásra. Az elfogadottság erősítésével és a központi elhelyezkedéssel a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat. 

 

Célcsoport bemutatása: 

 

Közvetlen célcsoport:

Ellátottak 

Munkatársak

Közvetlen célcsoport:

Hozzátartozók 

Települési lakosság

Érintettek köre: 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Települési önkormányzat 

Családsegítő szolgálat 

SZGYF