A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága

A projekt címe: A Nagybarcai Különleges Gyermekotthon felújítása

A szerződött támogatás összege: 162.515.625.- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A Nagybarcai Különleges Lakásotthon 1972 óta működik, állapota mára elöregedett, felújítása és korszerűsítése aktuálissá vált. A felújításra, korszerűsítésre szoruló intézmény az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt határozott idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel (működési engedéllyel) rendelkezik, rossz állapotú, elhasználódott. Az épületek energiahatékonysági mutatói rosszak, az ingatlanok belső elosztása, berendezése a szakmai feladatoknak nem felel meg. Az intézményben a gyermekközpontú elhelyezési feltételek hiányoznak, az elhelyezési körülmények méltatlanok.

A fejlesztés eredményeképpen 76 fő ellátott mindennapi életének és ellátása színvonalának nagyfokú növekedése várható.

A projekt megvalósítása során maximálisan figyelembe vesszük az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági elvárásokat.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: 3641 Nagybarca, Külterület 1. hrsz.:031

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-2.1.1-16-2017-00024.