Jelen projekt átfogó célja a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan otthoni ellátást nyújtó intézmény kialakítása, amely elősegíti, hogy az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek nevelése és mindennapi életvitele családias környezetben valósuljon meg. Cél egy gondoskodó, a felnőtt életvitelre nevelő korszerű fizikai környezet kialakítása.

A projekt konkrét részcéljai:

  1. A bentlakásos gyermekvédelmi szakellátást biztosító épületek gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó felújítása, energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítése, belső átalakítása az ellátott gyermekek, fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációja,
  2. Jogaik érvényesülése érdekében, - a befogadó gyermekotthoni, speciális gyermekotthoni és kettős szükségletű gyermekeket ellátó férőhelyek fejlesztése a meglévő férőhelyek bázisán.

Célcsoport bemutatása:

Közvetlen célcsoportok:

1. Ellátottak

2. Munkatársak

Közvetett célcsoportok:

1. Hozzátartozók

2. Települési lakosság

Érintettek köre:

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2. Települési önkormányzat

3. Családsegítő szolgálat

4. SZGYF