A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: „Egy szebb otthonért” Lakásotthoni férőhelyek minőségi fejlesztése a Fővárosban

A szerződött támogatás összege: 86 545 961 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: Budapest területén, családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára befogadó otthont nyújtó ellátás biztosítása, gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (továbbiakban: TEGYESZ) székhelyén, melynek  jogutódja az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (a továbbiakban: OGYSZ),   valamint a József Attila Gyermekotthoni Központ Rákóczi u. 105. szám alatti telephelyén. A korszerűsítéssel érintett OGYSZ használatában álló ingatlan jelenleg 32 fős befogadó gyermekotthon. Szakmai szempontból szükségessé vált és megvalósult a belső alaprajzi elrendezés átalakítása, továbbá a műszaki szempontból az alábbi munkálatok kerültek elvégzésre: vizesblokkok kialakítása, beltéri nyílászárók részleges cseréje és standard méretre alakítása, konyhák felújítása és korszerűsítése, festés-mázolás, falburkolat felújítás, vizesblokkok részleges felújítása szellőző rendszer beépítésével, udvari csapadékvíz elvezető rendszer felújítása és kertrendezés és kerti burkolat szükség szerinti javítása, cseréje, valamint a sportpályához labdafogó háló felszerelése. A fejlesztés eredményeképpen egy korszerű befogadó gyermekotthon került kialakításra.


A projekt keretében a József Attila Gyermekotthoni Központ 1196 Budapest, Rákóczi u. 105. szám alatti telephelyén a korszerűsítés megvalósult, mely jelenleg 12 fős lakásotthonként működik. Az épületben megvalósult a fürdőhelységek felújítása, erős– és gyengeáramú hálózat rekonstrukciója, az épület festése-mázolása, a konyha felújítása és a burkolatok cseréje.

Mindkét ingatlan jó elhelyezkedésű, jó közúti, közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek, a közintézmények (iskola, óvoda stb.) könnyen elérhetőek.


Pályázat célcsoportja: A pályázat közvetlen célcsoportja a korszerűsített befogadó gyermekotthonban és a lakásotthonban elhelyezendő gyermekek és a gyermekotthonok dolgozói, a közvetett célcsoportja a Budapest főváros területének társadalma.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne(i):

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 6/B; hrsz. 29782

1196 Budapest, Rákóczi utca 105.; hrsz. 161243/0/A/1

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

A projekt aktuális státusza: fenntartásban

Projekt azonosítószáma: VEKOP-6.3.1-16-2016-00003