Jelen projekt átfogó célja a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan otthoni ellátást nyújtó intézmény kialakítása, amely elősegíti, hogy az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek nevelése és mindennapi életvitele családias környezetben valósuljon meg. Cél egy gondoskodó, a felnőtt életvitelre nevelő korszerű fizikai környezet kialakítása.

A projekt konkrét részcéljai:

  1. Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása – A helyzetértékelés szerint a jelenlegi intézmények infrastrukturális állapota nem megfelelő, ugyanakkor a kialakításuk megfelel a jelenlegi jogszabályi és ágazati előírásoknak. Cél, hogy a jelenlegi kapacitásra támaszkodva, két korszerű és költséghatékonyan fenntartható intézmény kerüljön kialakításra.
  2. Az ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása – A változó környezet eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása mind inkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben.
  3. Munkatársi motiváció erősítése – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a fásultság jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.
  4. Költséghatékony üzemeltetés – A korszerűsítésre kerülő gyermekotthonok jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetése, illetve rövid távon a karbantartása is.
  5. Társadalmi elfogadottság erősítése – Cél, hogy a felújításra kerülő gyermekotthonok a településrész integráns részei legyenek, hiszen az elfogadottság erősítésével a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat.

 

Célcsoport bemutatása:

Közvetlen célcsoportok:

1. Ellátottak

2. Munkatársak

Közvetett célcsoportok:

1. Hozzátartozók

2. Települési lakosság

Érintettek köre:

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2. Települési önkormányzat

3. Családsegítő szolgálat

4. SZGYF