Jelen projekt átfogó célja, a jelenlegi kapacitásokra építve, egy olyan otthoni ellátást nyújtó intézmény kialakítása, amely elősegíti, hogy az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek nevelése és mindennapi életvitele családias környezetben valósuljon meg. Cél, egy gondoskodó, a felnőtt életvitelre nevelő korszerű fizikai környezet kialakítása.

A projekt konkrét részcéljai:

  1. Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása – A helyzetértékelés szerint az akkori intézmény zsúfolt, a létszám messze meghaladja a jogszabályokban rögzített felső határt. Célként került meghatározásra, a családi környezetet legjobban helyettesítő gyermek- és lakásotthonok kialakítása.
  2. Az új ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása – A változó környezet eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása mindinkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben. A kis létszámú csoportok felügyelete, nevelése más kompetenciákat igényel, mint egy nagy létszámú csoporté. Cél, hogy ezeket a kompetenciákat az otthonokban dolgozó munkatársak is elsajátítsák.
  3. Munkatársi motiváció erősítése – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a fásultság volt jellemző. A kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.
  4. Költséghatékony üzemeltetés – A fejlesztésre, korszerűsítésre kerülő gyermekotthon jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem volt elvégezhető. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetési, illetve rövid távon a karbantartási költségei is.
  5. Társadalmi elfogadottság erősítése – Cél, hogy a gyermekotthonok kialakítása, megnyitása is a lehető legszélesebb partneri körben valósuljon meg. Cél továbbá, hogy a kialakításra kerülő gyermekotthon a település integráns része legyen, lehetőleg központi helyen kerüljön megnyitásra. Az elfogadottság erősítésével és a központi elhelyezkedéssel a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat.

 

Célcsoport bemutatása:

Közvetlen célcsoportok:

1. Ellátott gyermekek és fiatal felnőttek

2. A kiváltott intézményben dolgozó munkatársak

Közvetett célcsoportok:

1. Hozzátartozók

2. Települési lakosság

Érintettek köre:

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2. Települési önkormányzat

3. Családsegítő szolgálat

4. SZGYF