A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: „Gyermek-lak” Gyermekotthon korszerűsítése a Fővárosban

A szerződött támogatás összege: 61 234 316 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Budapest területén, családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő kisgyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása, gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó korszerűsítés a Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok telephelyén. A korszerűsítéssel érintett 1063 Budapest, Kmety utca 31. szám alatti ingatlan jelenleg 40 fős gyermekotthon. Az épület felújítása és szakmai szempontokból korszerűbb működése érdekében hosszú távú tervet dolgoztunk ki, melynek I. üteme már lezajlott. A II. ütemben az épület belső alaprajzi átalakítását két csoport számára megfelelő hely kialakításával tervezzük. A III. ütemben további belső átépítéssel irodák kerülnek áthelyezésre, az informatikai hálózat teljes rekonstrukciója történik, valamint az udvari gondozási épület tetőzetének részleges felújítása és az épület belső falainak festése, felszíni csapadékvíz elvezetés és a szükséges helyeken utólagos vízszigetelés, udvari játszóeszközök szabványosítása és kertrendezési munkálatok történnek. A fejlesztés eredményeképpen egy korszerű gyermekotthon kerül kialakításra. A fejlesztéssel érintett ingatlan jó elhelyezkedésű, jó közúti, közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek, a közintézmények (iskola, óvoda stb.) könnyen elérhetőek.
A pályázat közvetlen célcsoportja a korszerűsített gyermekotthonokban elhelyezendő gyermekek és a gyermekotthonok dolgozói, a közvetett célcsoportja a Budapest főváros területének társadalma

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne(i):

1063 Budapest, Kmety utca 31. hrsz. 28350

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.

Projekt azonosítószáma: VEKOP-6.3.1-16-2016-00008