Célunk volt, hogy az évtizedek óta működő, a családi környezetet helyettesítő különleges gyermekotthon műszaki állapota a lakókörnyezet által is érzékelhetően korszerűsítésre kerüljön. A tervezett eszközbeszerzést és korszerűsítést indokolta a különleges gyermekotthonban évente megvalósuló befogadások nagy száma, valamint a tárgyi környezet javításával megújult a 40 gyermek személyes tere is.
Szakmailag kiemelten támogatott volt a két gyermekcsoport átalakítása és az udvari játszóeszközök fejlesztése.

A projekt konkrét részcéljai:

  1. Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása – A korábbi helyzetértékelés szerint az intézmény infrastrukturális állapota nem volt megfelelő, de ugyanakkor megfelelt a jogszabályi és ágazati előírásoknak. Cél volt a kapacitás megtartásával, egy korszerű és költséghatékonyan fenntartható intézmény kialakítása.
  2. Az ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása – A változó környezet eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása mindinkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben.
  3. Munkatársi motiváció erősítése – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél volt, hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is szempont legyen a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a fásultság volt jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.
  4. Költséghatékony üzemeltetés – A korszerűsítésre került gyermekotthonok üzemeltetése, karbantartása nem volt gazdaságos. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetési, illetve rövid távon a karbantartási költségei is.

5. Társadalmi elfogadottság erősítése – Cél volt, hogy a felújításra kerülő gyermekotthon a településrész integráns része legyen, hiszen az elfogadottság erősítésével a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat.

 

Célcsoport bemutatása:

Közvetlen célcsoportok:

1. Ellátott gyermekek és fiatal felnőttek

2. A kiváltott intézményben dolgozó munkatársak

Közvetett célcsoportok:

1. Hozzátartozók

2. Települési lakosság

Érintettek köre:

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2. Települési önkormányzat

3. Családsegítő szolgálat

4. SZGYF