Célunk, hogy az évtizedek óta működő, a családi környezetet helyettesítő különleges gyermekotthon műszaki állapota a lakókörnyezet által is érzékelhetően korszerűsítésre kerüljön. A tervezett eszközbeszerzést és korszerűsítést indokolja a különleges gyermekotthonba évente megvalósuló befogadások nagy száma, továbbá a tárgyi környezet javításával 40 gyermek személyes tere is megújul.
Szakmailag kiemelten támogatott a két gyermekcsoport átalakítása és az udvari játszóeszközök fejlesztése.

A projekt konkrét részcéljai:

1. Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása - A helyzetértékelés szerint a jelenlegi intézmény infrastrukturális állapota nem megfelelő, ugyanakkor a kialakítása megfelel a jelenlegi jogszabályi és ágazati előírásoknak. Cél, hogy a jelenlegi kapacitásra támaszkodva, egy korszerű és költséghatékonyan fenntartható intézmény kerüljön kialakításra.

2. Az ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása – A változó környezet eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása mind inkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben.

3. Munkatársi motiváció erősítése – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a fásultság jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.

4. Költséghatékony üzemeltetés – A korszerűsítésre kerülő gyermekotthonok jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetése, illetve rövid távon a karbantartása is.

5. Társadalmi elfogadottság erősítése – Cél, hogy a felújításra kerülő gyermekotthon a településrész integráns része legyen, hiszen az elfogadottság erősítésével a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat.

Célcsoport bemutatása:

Közvetlen célcsoportok:

1. Ellátott gyermekek és fiatal felnőttek

2. A kiváltott intézményben dolgozó munkatársak

Közvetett célcsoportok:

1. Hozzátartozók

2. Települési lakosság

Érintettek köre:

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2. Települési önkormányzat

3. Családsegítő szolgálat

4. SZGYF