A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: „Kis otthonok, korszerű igények” Lakásotthoni férőhelyek minőségi fejlesztése a Fővárosban

A szerződött támogatás összege: 125 435 740 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Budapest területén, családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása. Gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ hat telephelyének továbbá a Cseppkő Gyermekotthoni Központ Perje utcai telephelyének korszerűsítése.

Hat épület felújítása vált szükségessé, amely munkálatokat az alábbiak szerint tervezzük:

1165 Budapest, Farkasbab utca 24. szám alatti és a 1202 Budapest, Lőcse utca 27. szám alatti lakásotthonokban külső nyílászárók cseréje, homlokzat színezése, erős és gyenge áramú hálózat rekonstrukciója, festés, mázolás, burkolatok cseréje, fürdőszobák felújítása (illetve a Lőcs utcai telephely esetében részleges felújítás), udvari játszóeszköz felújítása.

A Szent István utca 103. szám alatt külső nyílászárók cseréje, homlokzati színezés, fürdő helyiségek felújítása, lépcső felújítása, erős és gyengeáramú hálózat rekonstrukciója, festés-mázolás, burkolatok részleges cseréje, udvari fitnesz eszközök telepítése. 

1202 Budapest, Nagysándor József utca 149. szám alatt a gépészeti vezetékek cseréje, fürdőszoba felújítás, konyha felújítás, elektromos hálózat rekonstrukciója, festés-mázolás udvari csapadékvíz elvezetés kiépítése, udvari játszóeszköz felújítása.

A pályázat keretében a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ 1172 Budapest, Szent Imre herceg u. 46. szám alatti telephelyén az épület korszerűsítése során az alábbiakban részletezett munkálatokat tervezzük:

- ellátottak életminőségének javítása érdekében berendezési tárgyaik cseréje

- rossz állapotban lévő, elhasznált fürdőhelyiségek felújítása

- lakóterekben a burkolatok cseréje

- külső és belső nyílászárók cseréje

- elavult elektromos hálózat rekonstrukciója

- belső festés, mázolás

- balesetveszélyes udvari játszóeszközök megszüntetése, EU-s szabványnak megfelelő játszóeszközök telepítés.

A Perje utcai telephelyen jelenleg 8 fős lakásotthon üzemel, melynek korszerűsítése szükséges.

A korszerűsítés során az alábbiakban részletezett munkálatokat tervezzük:

- fürdő helyiségek felújítása

- ellátottak életminőségének javítása, berendezési eszközök cseréje

- lakószobákban a burkolatok cseréje

- pincei vizesedés megszüntetése, foglalkoztató kialakítása a pincében

- épület homlokzat színezése, sablondeszkázat festése

- konyhabútor cseréje

- nagy lejtésű, rendezetlen rézsűs terep teraszos kialakítása, lehetővé téve játszóeszközök telepítésére, veteményes kert gondozására

- elavult, rosszul működő nyílászárók cseréje

- kertre néző, hátsó fedett terasz kialakítása

Az ingatlanok jó elhelyezkedésűek, jó közúti, közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek.

A tervezett pályázati forrásból korszerűsített ingatlanok összesen 54 fő normál szükségletű és 8 fő speciális szükségletű  gyermeknek biztosítanak gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő családias légkörű otthont.

A pályázat közvetlen célcsoportja a korszerűsített lakásotthonokban elhelyezett 62 gyermek és a lakásotthonok dolgozói, a közvetett célcsoportja az ellátottak családtagjai, valamint tágabb értelemben Budapest főváros területének társadalma.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne(i):

1165 Budapest, Farkasbab utca 24. hrsz. 104922;

1202 Budapest, Lőcse utca 27. hrsz. 176018;

1213 Budapest, Szent István utca 103. hrsz. 202629;

1202 Budapest, Nagysándor József utca 149. hrsz. 172739;

1172 Budapest, Szent Imre herceg utca 46. hrsz. 130884;

1038 Budapest, Perje utca 25/a. hrsz. 64594/9.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.01.

Projekt azonosítószáma: VEKOP-6.3.1-16-2016-00009