Célunk volt, hogy a négy működő, a családi környezetet legjobban helyettesítő, széles korhatárú férőhelyekkel rendelkező otthonok műszaki állapota a lakókörnyezet által is érzékelhető korszerűsítésre kerüljön. Mind a négy otthon tekintetében - összesen 98 fő gyermek- és lakásotthoni férőhelyen - a magas szintű kihasználtság a tervezett korszerűsítést indokolta, továbbá a tárgyi környezet javításával a fiatalok személyes terei is megújultak.

A projekt konkrét részcéljai:

  1. Korszerű gyermek- és lakásotthoni ellátás biztosítása - A helyzetértékelések szerint az intézmények infrastrukturális állapota nem volt megfelelő, ugyanakkor a kialakítása megfelelt a jelenlegi jogszabályi és ágazati előírásoknak. Cél volt, hogy a jelenlegi kapacitásra támaszkodva, a négy intézmény telephelyein korszerű és költséghatékonyan fenntartható épületek kerüljenek kialakításra.
  2. Az ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása – A változó környezet eltérő nevelési megoldásokat igényel, de a gyermekek életének fokozottabb támogatása mindinkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben.
  3. Munkatársi motiváció erősítése – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél volt, hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is szempont legyen a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a fásultság volt jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.
  4. Költséghatékony üzemeltetés – A korszerűsítésre került gyermekotthonok üzemeltetése, karbantartása nem volt gazdaságos. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetési, illetve rövid távon a karbantartási költségei is.
  5. Társadalmi elfogadottság erősítése – Cél volt, hogy a felújításra kerülő gyermekotthon a településrész integráns része legyen, hiszen az elfogadottság erősítésével a gyermekek nem érzik kívülállónak magukat.

 

Célcsoport bemutatása:

Közvetlen célcsoportok:

1. Ellátottak

2. Munkatársak

Közvetett célcsoportok:

1. Hozzátartozók

2. Települési lakosság

Érintettek köre:

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2. Települési önkormányzat

3. Családsegítő szolgálat

4. SZGYF