Célunk, hogy a négy működő, a családi környezetet legjobban helyettesítő, széles korhatárú férőhelyekkel rendelkező otthonok műszaki állapota a lakókörnyezet által is érzékelhető korszerűsítésre kerüljön. Mind a négy otthonnál, összesen 98 fő gyermek- és lakásotthoni férőhelyen, a tervezett korszerűsítést indokolja a magas szintű kihasználtság, továbbá a tárgyi környezet javításával a fiatalok személyes terei is megújulnak.

A projekt konkrét részcéljai:

1. Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása – A helyzetértékelés szerint a jelenlegi intézmény infrastrukturális állapota nem megfelelő, ugyanakkor a kialakítása megfelel a jelenlegi jogszabályi és ágazati előírásoknak. Cél, hogy a jelenlegi kapacitásra támaszkodva, egy korszerű és költséghatékonyan fenntartható intézmény kerüljön kialakításra.

2. Az ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása – A változó környezet eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása mind inkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben.

3. Munkatársi motiváció erősítése – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a fásultság jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.

4. Költséghatékony üzemeltetés – A korszerűsítésre kerülő gyermekotthonok és lakásotthon jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetése, illetve rövidtávon a karbantartása is.

5. Társadalmi elfogadottság erősítése – Cél, hogy a felújításra kerülő gyermekotthonok és lakásotthon a településrészek integráns részei legyenek, hiszen az elfogadottság erősítésével a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat.

Célcsoport bemutatása:

Közvetlen célcsoportok:

1. Ellátottak

2. Munkatársak

Közvetett célcsoportok:

1. Hozzátartozók

2. Települési lakosság

Érintettek köre:

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2. Települési önkormányzat

3. Családsegítő szolgálat

4. SZGYF