Jelen projekt átfogó célja a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.

A projekt megvalósítása lehetőséget ad arra, hogy az intézmény szolgáltatásait igénybevevő fogyatékossággal élő emberek számára olyan életvitel és életfeltételek váljanak elérhetővé, amelyek legjobban megközelítik a társadalom megszokott gyakorlatát, minél közelebb kerülve a normalizáció, integráció, autonómia megvalósulásához. Arra törekszünk, hogy ellátottaink állapota minél tovább szinten tartható, vagy javítható legyen. Folyamatosan humanizálódó feltételek között lehetőségük nyílik emberi és állampolgári jogaik gyakorlására, képességeik kibontakoztatására, tartalmas közösségi tevékenységre, a helyi és tágabb értelemben vett társadalom életében való részvételre, egyéni és csoportos formában történő munkavégzésre, a rekreációra, a habilitációt és rehabilitációt segítő életforma gyakorlására.

A projekt konkrét részcéljai:

  • a fogyatékos személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása
  • a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása,
  • amennyiben szükséges az alapszolgáltatások fejlesztésével az általános hozzáférhetőség javítása,
  • amennyiben szükséges foglalkoztatás lehetőségeinek kialakítása,
  • a közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre,
  • minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása,
  • a lakók felkészítése.

Célcsoport bemutatása:

  • ápoló-gondozó intézményben ellátott fogyatékos személyek;
  • az érintett intézményekben szakmai, illetve kisegítő munkakörben dolgozók;
  • az érintett fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. családtagok, szomszédság, gondnokok, más szolgáltatásban dolgozók, település lakossága, egészségügy stb.).