A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: „Fogyatékossággal élő személyek nagy létszámú intézményi férőhelyeinek kiváltása Sárrétudvariban”

A projekt összköltsége: 937.792.376 Ft 

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás összege: 815.342.880 Ft

A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása: 122.449.496 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A beruházás keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a fenntartásában működő szakellátást biztosító szociális intézményben élő 72 ellátott részére építtet a modern kor követelményeinek építészeti és gépészeti szempontból egyaránt megfelelő, egyenként 12 fő elhelyezésére alkalmas lakóépületet, illetve a korábbi nagy létszámú intézmények felújításával, átalakításával többek között az ellátottak nappali foglalkoztatásának is helyszínt biztosító szolgáltató központokat.

A fejlesztés eredményeként a Főigazgatóság megszüntetni törekszik az ellátórendszerben élő emberek elszigeteltségét egy olyan ellátási formában, ahol szükség van az ellátottak nagyobb fokú önállóságára, természetesen a megfelelő támogató háttér megtartásával.

Az épületek Sárrétudvariban, a települési önkormányzat tulajdonában lévő építési telkeken kerülnek megépítésre. Az új épületek tervezésénél fontos szempont volt az energiatakarékos és költséghatékony üzemeltetés. Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló lakóházak nemcsak a vonatkozó jogszabályokat veszik figyelembe, de az intézményben élők és dolgozók igényeinek is megfelelnek, ezáltal biztosítva kényelmes és modern lakhatási és munkakörülményeket.

A támogatott lakhatás, mint ellátási forma a jelenlegi intézményi elhelyezéstől nemcsak abban különbözik, hogy kis létszámban, családias körülmények között, szép, kényelmes környezetben élhetnek az ellátottak, hanem abban is, hogy a lakások a településen belül, lehetőség szerint szétszórtan, a közszolgáltatásokat elérhető módon biztosítanak lakhatást a szakellátásban élő ellátottak számára. Ebben a formában a lakóknak lehetőségük nyílik megismerni az intézményen kívüli világot úgy, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatások továbbra is hozzáférhetők maradnak.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne(i):

171 Sárrétudvari, Rövid u. 6. hrsz: 469 

4171, Sárrétudvari, Szabó Pál u. 12. hrsz: 473 

4171 Sárrétudvari Szabó Pál u. 6. hrsz: 476/1 

4171 Sárrétudvari, Szabó Pál u. 2.  hrsz: 478 

4171 Sárrétudvari, Csokonai u. 1. hrsz: 481 

4171 Sárrétudvari, Csokonai u. 5. hrsz: 483 

 

Szolgáltató Központ: 

4171 Sárrétudvari, Csokonai u. 14. hrsz: 491 

 

A projekt kezdése: 2017. szeptember 1.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00009