A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: „KIKÖLTÖZTÜNK!”-új szociális lakhatási forma Vésztőn

A szerződött támogatás összege: 624 643 492,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt hozzájárul a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan, 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltására Vésztőn, amely elősegíti a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítását.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne(i):

5530 Vésztő, Lorántffy u. 2. hrsz. 2101;

5530 Vésztő, Iméri u. 16. hrsz. 2122;

5530 Vésztő, Okányi u. 26. hrsz. 2153;

5530 Vésztő, Okányi u. 11. hrsz. 2192;

5530 Vésztő, Kinizsi u. 22. hrsz. 2653;

5530 Vésztő, Iméri u. 13. hrsz. 2131;

5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 192. hrsz. 2051.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00011