• A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
 • A projekt címe: „Nyitott Világ Kapujában”
 • A szerződött támogatás összege: 882 788 931.- Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
 • A projekt tartalmának bemutatása: A projekt megvalósulásával 6 db kb. nettó 200 m2 alapterületű egyszintes, teljesen akadálymentes családi ház épül, Szombathelyen (2 db épület) illetve Táplánszentkereszten (4 db épület). Egy-egy épületben 6 db kétágyas szoba, három akadálymentesített fürdőszoba és egy nagy közösségi nappali tér (konyhával) kerül kialakításra. Megépítésre kerül Táplánszentkereszten egy szolgáltató ház is, ahol a költöző ellátottak foglalkoztatására illetve szociális alapszolgáltatások igénybevételére nyílik lehetőség, úgy, mint étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás. Kialakításra kerül továbbá Szombathelyen is egy foglalkoztató, melynek célja hogy az intézményből kikerülő fogyatékos emberek munkavállalását elősegítsük. Ennek megvalósulására képzéseket szervezünk. (Alapkompetencia fejlesztés, rongyszőnyeg-készítés, számítógépes alapismeretek) Beszerzésre kerülnek olyan számítógépek, melyeket egy speciális szoftver segítségével látássérült emberek is tudnak használni. Szövőszékeket vásárolunk, melyeken a fogyatékos emberek által készített szőnyegek készülhetnek, amik aztán a helyi piacon értékesítésre kerülhetnek. Felkutatásra kerülnek továbbá azok a munkáltatók, akik a fogyatékos emberek részére munkalehetőséget kínálhatnak elérve ezzel az ellátottak nyíltpiaci foglalkoztatásának megvalósulását. Az étkeztetés – épület akadálymentesítés után - a kiváltásra kerülő Intézmény Táplánszentkereszti telephelyén valósul meg. Szombathelyen, a kiváltott Intézmény székhelyén, a létrejövő szolgáltatóházban megvalósulhat egy mindezidáig hiányzó funkció, a „pszichiátriai betegek közösségi ellátása” szociális alapszolgáltatás. A kiváltásra kerülő személyek gondozását segíti elő a projekt során beszerzésre kerülő kisbusz is. Az Intézmény ilyen speciális (mozgásfogyatékos személy szállítására alkalmas) gépjárművel mindezidáig nem rendelkezett. A lakók ellátásáról gondoskodó munkavállalók az új környezet illetve az új feladatok megismeréséhez, képzéseken fognak részt venni, míg a lakók képzése az önálló életre való felkészülést célozza. (Képzések pl.: Önálló életvitel segítése, önellátás, önkiszolgálás, háztartási ismeretek, biztonság, közlekedés, helyismeret, ügyintézés, pénzgazdálkodás.)
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszínei:

  • 1. sz. épület családi ház építése: 9700 Szombathely, Szőlős utca 7/A, 11323/2 hrsz.
  • 2. sz. épület családi ház építése: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22/D., 348/6 hrsz.
  • 3. sz. épület családi ház építése: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22/C., 348/8 hrsz.
  • 4. sz. épület családi ház építése: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22/B., 348/9 hrsz.
  • 5. sz. épület családi ház építése: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22/A., 348/10 hrsz.
  • 6. sz. épület családi ház építése: 9700 Szombathely, Szinyei Merse Pál utca 40, 5554/3 hrsz.
  • 7. sz. épület szociális foglalkoztató építése: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 29., 454 hrsz.
  • 8. sz. épület akadálymentesítés: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22., 348/4 hrsz.
  • 9. sz. épület szociális foglalkoztató kialakítása: 9700 Szombathely, Gagarin út 5., 5554/1 hrsz.
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.
 • A projekt azonosítószáma: EFOP-2.2.2-17-2017-00012