Átfogó cél: az ENSZ Egyezmény 19. cikkének, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek, továbbá az 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióban foglaltaknak való megfelelés, a tényleges integráció biztosítása. A fenti kötelezettségek alapján Magyarországon legkésőbb 2041-ig meg kell szűnnie a fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézményi formának és helyét át kell, hogy vegyék a közösségi alapú ellátási formák.

A projekt célja – a fenti folyamat részeként – a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie az Szt.-ben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a Stratégiában foglaltakkal.

A projekt részcéljai:

 • a fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása,
 • a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása,
 • amennyiben szükséges az alapszolgáltatások fejlesztésével az általános hozzáférhetőség javítása,
 • amennyiben szükséges, foglalkoztatás lehetőségeinek kialakítása,
 • a közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre,
 • minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjáéba való megfelelő bevonása,
 • a lakók felkészítése
 • a szociális intézmények közösségi ellátásra való áttérése és a bentlakásos intézmények kiváltása;
 • jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés;
 • a fogyatékossággal élő személyek és a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja, a helyzetük javítása a későbbi nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás érdekében;
 • a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségének erősítése, lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdani munkaerőpiaci részvételüket

A projekt célja a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény székhelyén a fogyatékossággal élő és pszichiátriai beteg személyek számára biztosított 72 férőhely teljes körű kiváltása, a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A projekt célja továbbá, hogy a normalizáció és az integráció együttes megvalósulásával biztosítsa a megfelelő szociális képességek elsajátítását. Az akadályozó környezet helyett támogató környezet kialakítása.

 

Célcsoport bemutatása:

Közvetlen célcsoportok:

1. Ellátottak

2. Munkatársak

Közvetett célcsoportok:

1. Hozzátartozók

2. Személyi segítők, gondnokok

2. Települési lakosság

Érintettek köre:

1. Egészségügyi szolgáltatók (házi orvosok, szakellátások, pszichiátriai gondozók)

2. Települési Önkormányzat

3. Foglalkoztatók, Szolgáltatók (Foglalkozási rehabilitáció, képzés, munkaerőpiac)

4. Családsegítő szolgálat

5. Szakmai és érdekképviseleti szervezetek

5. SZGYF