Jelen projekt célja 60 fő fogyatékossággal élő személy számára az ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. Sérült emberek szabad döntéshozatala, életük önállóbb szervezése, a település szövetébe ágyazott lakókörnyezet biztosítása, a kitagolt személyek képességeinek javulása, lakhatási feltételeinek színvonalasabbá tétele 

  • a fogyatékos személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása 
  • a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása, 
  • szolgáltatások fejlesztése, hozzáférhetőség javítása, 
  • a lakók felkészítése az önállóbb életvitelre 
  • dolgozók felkészítése az újszerű lakhatási formára