A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: „Harmónia a támogatott lakhatásban”

A projekt összköltsége: 483.077.263 Ft

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás összege: 482.264.463 Ft

A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása: 812.800 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény kaskantyúi székhelyén élő 60 fő teljes körű kitagolása történik meg támogatott lakhatás szolgáltatási formába. Kiváltási tervünk a lakhatási szolgáltatás biztosítását a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 75. § (5) bekezdés b) pontja szerinti 12 fő számára kialakított ingatlanokban tartalmazza. A kitagolt szenvedélybeteg 60 főből 36-an 3 darab 12 fős, Tabdi településen található ingatlanokba, 24 fő pedig 2 db 12 fős, Kaskantyú közigazgatási területén kialakításra kerülő ingatlanba kerül elhelyezésre. Tabdin a települési önkormányzattal való egyeztetés eredményeképpen 3 darab belterületi, önkormányzati telket térítésmentes használatba veszünk. Kaskantyún a székhely intézménnyel szemben található, a Magyar Állam tulajdonában és az intézmény használatában lévő telekre telekmegosztást követően épül 2 db 12 fős lakás.  

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne(i):

6224 Tabdi Liszt Ferenc utca 47/1. hrsz. 509
6224 Tabdi Liszt Ferenc utca 62/1 hrsz. 528
6224 Tabdi Liszt Ferenc utca 68. hrsz. 522
6211 Kaskantyú III. körzet 5. hrsz. 078/38
6211 Kaskantyú III. körzet 8. hrsz. 078/40
6211 Kaskantyú III. körzet 1. hrsz. 0125/8

 

A projekt kezdete: 2017.09.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-2.2.2-17-2017-00016