A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: KIKÖLTÖZÜNK! – Új szociális lakhatási forma Eleken

A szerződött támogatás összege: 600.757.405,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt hozzájárul a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan, 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltására Elek-en, amely elősegíti a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítását.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne(i):

5742 Elek, Kölcsey u. 62. Hrsz.: 4312/4.

5742 Elek, Leiningen u. 10/A. Hrsz.: 4405.

5742 Elek, Bólyai u.5/A Hrsz.: 4506.

5742 Elek, Bólyai u. 8/A Hrsz.: 4511.

Elek, Vécsey sor 9/A. Hrsz.: 2159/13.

5742 Elek, Szent István u. 30/A. Hrsz.: 301/2.

5742 Elek, Semmelweis u. 14-16. Hrsz.: 760. (meglévő épület felújítása)

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-2.2.2-17-2017-00017