Jelen projekt célja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Fülpösdaróc telephelyén (4754 Fülpösdaróc, Fő utca 66.) működő pszichiátriai betegek otthona 60 fő engedélyezett intézményi férőhelyének kiváltása.  A pályázat megvalósulásával cél a kis létszámú településkörnyezetbe elhelyezett egyéni szükségletekre épülő szociális szolgáltatási rendszer kialakítása, mely során az ellátott önálló életvitelének fenntartása, segítése az elsődleges. A pszichiátriai betegek részére a támogatott lakhatás szolgáltatásai annyi segítséget nyújtanak, amennyire az ellátottnak szüksége van. A támogatott lakhatás biztosítása során a pszichiátriai betegek a településbe integráltan kerülnek elhelyezésre a lakóházakban. 

A projekt konkrét részcéljai: a pszichiátriai betegek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása, amennyiben szükséges az alapszolgáltatások fejlesztésével az általános hozzáférhetőség javítása, amennyiben szükséges foglalkoztatás lehetőségeinek kialakítása, a közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre, minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása, a lakók felkészítése.

Célcsoport bemutatása:

  • ápoló-gondozó intézményben ellátott pszichiátriai betegek;
  • az érintett intézményekben szakmai, illetve kisegítő munkakörben dolgozók;
  • az érintett pszichiátriai betegeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. családtagok, szomszédság, gondnokok, más szolgáltatásban dolgozók, település lakossága, egészségügy stb.).