A projekt támogatási kérelmét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyújtotta be, majd kötötte meg a Támogatási szerződést.

A projekt működésével, szakmai felügyeletével, irányításával kapcsolatos feladatokat a Projektirányítási Főosztály főosztályvezetője látja el. A Projektirányítási Főosztályt a Gazdasági Főigazgató-helyettes közvetlenül irányítja.

A projektmenedzsment tagjai a projektmenedzser, a pénzügyi vezető, a projektasszisztens és a pénzügyi asszisztensek.

A projektmenedzser koordinálja a szakmai vezető és a pénzügyi vezető tevékenységét, közvetlenül irányítja a projektasszisztensek munkavégzését. Kapcsolatot tart a szakmai és funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egységekkel.

A pénzügyi vezető szakmai felügyeletét a gazdasági főigazgató-helyettes látja el. A pénzügyi vezető közvetlenül irányítja a pénzügyi asszisztensek munkavégzését.