KEHOP-5.2.11-16-2017-00152

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Heves és BAZ Megyei Intézményeknél

 

A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt célja valamennyi megyében és a fővárosban a Gyvt. 60-66.§-aiban szabályozott feladatokat ellátó, megyei, fővárosi szinten megszervezett, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott területi gyermekvédelmi szakszolgálatok (TEGYESZ-ek) épületeinek, tárgyi feltételeinek korszerűsítése a szakmai feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében