Sajtóközlemény:

Befejezéséhez érkezett a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok infrastruktúrafejlesztési projektje

Dátum: 2021.08.31.

 

Az ország minden megyéjében részesültek a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása” című kiemelt projektjének forrásából beszerzett eszközökből.

A projektzárásig 639 millió forint összegű eszközbeszerzéssel valósult meg a szakszolgálatok infrastrukturális fejlesztése. A fejlesztés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával jött létre vissza nem térítendő támogatás formájában.

A kiemelt projekt célja az volt, hogy új eszközök beszerzésével támogassa a minőségi gyermekvédelmi szakszolgáltatást.

Az intézmények a beszerzések által új informatikai eszközökhöz, illetve az azokhoz kapcsolódó szoftverekhez jutottak, amelyekkel korszerűbb és gyorsabb ügyintézés folyhat a szakszolgálatokon. Harmincnyolc személyautóval és tíz kisbusszal bővült országosan a szakszolgálatok járműállománya, így a munkatársak könnyebben és gyorsabban tudnak az ellátásban részt vevők rendelkezésére állni. A szakmai munka fejlődése és a korszerűbb segítségnyújtás érdekében a szakszolgálati dolgozók továbbképzésen vettek részt. A diagnosztikai és pszichoterápiás eszköztár fejlesztésével pedig változatosabb eszközökkel vizsgálhatják és segíthetik a klienseik fejlődését a szakemberek. Kellemesebbé és komfortosabbá vált a szakszolgálaton töltött idő az ellátottak és az ott dolgozók számára is a projekt keretében beszerzett bútorokkal. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Bővebb információt a https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/efop-2-2-4-vekop-2016-00001 oldalon olvashatnak.

 

 


Sikerrel alkalmazzák az eszközállomány fejlesztését és bővítését célzó projektünk keretében beszerzett pszichológiai eszközöket a szakszolgálatokon

Dátum: 2021.08.31.

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása” című kiemelt projektje a végéhez közeledik. A pályázat keretében számos, a gyermekvédelemben dolgozó kolléga feladatellátását segítő eszközt szereztünk be. Az így kapott pszichológiai eszközöket és teszteket a szakszolgálati dolgozók rendszeresen alkalmazzák munkájuk során.

A különböző diagnosztikai és pszichoterápiás eszköztár fejlesztése által a dolgozók még hatékonyabbak a feladatellátásban, illetve nagyobb bizonyossággal tudják meghatározni a gyermekek mentális és pszichés állapotát.

A beszerzett FAST tesztek révén a gyermekek családon belüli és egyéb, társas kapcsolatainak működésébe nyerhetnek bepillantást a szakemberek. A teszt eredményeit kiértékelve könnyebbé válik a megelőzés, és az esetlegesen fennálló problémák kezelése is.

A SAFA tesztek elsősorban a serdülőkorban lévő gyerekek érzelmi és viselkedésbeli problémák feltárását könnyítik meg.

A TAT (Tematikus Appercepciós Teszt) egyaránt alkalmas a z érzelmek, a komplexusok és a konfliktusok feltárására, ezáltal a gyermekkori viselkedészavarok és fóbiák, pszichés alapú megbetegedések (például a gyermekkori anorexia) könnyebben felismerhetőek és kezelhetőek lesznek.

A Világjáték az egyik széleskörűen alkalmazható eszköz, a tapasztalatok szerint a legjobb és legátfogóbb játékdiagnosztikai és terápiás módszer. Korosztályra való tekintet nélkül alkalmazható, már maga az építés egyfajta terápiás hatást fejt ki a vizsgált személynél. A Világjáték egyaránt alkalmas tehát diagnosztizálásra és terápiára is.

A Raven tesztek szintén nagy népszerűségnek örvendenek a szakemberek körében. A tesztcsomag segítségével könnyen mérhető az intelligencia mind a gyermekek, mind a serdülők, mind a felnőtt/idősebb korosztály esetében. A teszt alapja, hogy a vizsgált személy mennyire képes átlátni az ingereket és a köztük lévő összefüggéseket.

A WISCH-IV tesztkészletet szintén az intelligencia mérésére használják a szakszolgálat hozzáértő munkatársai, de ez csak a gyermekek körében alkalmazható.

A Bender Vizuo-Motoros Gestallt II teszt egy hasznos bevezető módszer, mely segítségével kiszűrhető az ADHD, az értelmi fogyatékosság, meghatározhatóak a tanulási zavarok, és az autizmus; de kimutatja az Alzheimer kórt, valamint jól hasznosítható a tehetséggondozásban is. 

A Rorschach az egyik legismertebb, ez az úgynevezett „tintapaca” teszt. Ismertsége mellett az egyik leggyakrabban alkalmazott diagnosztikai módszer is. A Rorschach-próba szakszerű alkalmazását a lokalizációs táblák, a válaszok rögzítését pedig a jelölőlapok segítik, valamint kiértékelő-szoftver is a munkatársak rendelkezésére áll. A teszt gyakorlatilag bármely korosztálynál alkalmazható, jól vizsgálható vele a személyiség struktúrája, felderíthetőek a szomatikus és a pszichés problémák.

Az MMPI kiértékelő program egy nagyon „népszerű”, széles körben használt objektív klinikai pszichodiagnosztikai mérőeszköz, mint például családterápia, házassági tanácsadás, pszichológiai mérések, pályaválasztás.

A BFQ-C teszt kiválóan alkalmas a 8-16 éves fiatalok személyiségének megismerésére, jellemvonásaik körvonalazására. Segíti az iskolai előmenetel, a motivációk meghatározását, az esetleges problémák feltárását. Vizsgálható vele az érzelmek és indulatok szabályozásának képessége, a kapcsolatteremtő és szervezőkészségek, kiszűrhetőek a magatartásbeli és az érzelmi élet problémái (pl.: a szorongás, visszahúzódás, beilleszkedési zavarok).

Az abúzus-babák egyedi, kézzel készült darabok, a gyaníthatóan abúzust elszenvedett kiskorúak vizsgálatára, a velük történtek eljátszatására alkalmas eszközök. Az érintettek mind életkoruk, mind az átélt trauma miatt nehezen nyílnak meg, így a babák segítségével könnyebben meghatározhatóak, feldolgozhatóak a történtek.

A tesztekhez szükséges kézikönyvek, szoftvercsomagok, tesztlapok és kiegészítők is beszerzésre kerülnek, hogy az eszközök adta minden lehetőséget kihasználhassanak a gyermekeket kezelő szakemberek.

Látható, hogy a pszichológiai tesztek és eszközök alkalmazhatósága igen széles skálán mozog. A szakszolgálatok mindennapi munkájának szerves részét képezik, és alkalmazásukkal a gyermekek és családtagjaik sokkal átfogóbb segítségnyújtásban részesülnek.

 

A munkatársak számos sikerről számoltak be az új eszközök alkalmazásával kapcsolatosan; az így kapott élménybeszámolókból osztunk meg most párat. A személyiségi jogok védelmének érdekében természetesen név nélkül.

A kapott teszteket akkor használjuk, amikor a nevelésbe vétel, vagy gondozási hely változása során a tüneti hátteret vizsgáljuk. A vizsgálati eljárások segítségével a terápiás megsegítésre vonatkozólag célirányosabb javaslatot tudunk tenni, illetve a gyámhivatal által feltett kérdésekre mélyebb és adekvátabb választ tudunk adni.”

„A Raven tesztet (Raven Progresszív Mátrix az összetett információkon alapuló következtetés képességét méri, azaz, hogy a személy mennyire képes átlátni az ingereket és megtalálni közöttük az összefüggéseket a serdülőknél és felnőtteknél. Célja: intelligencia mérése. ) alkalmazzuk leggyakrabban, amikor a gyermeknél kognitív elmaradás, vagy zavarra utaló jelek figyelhetők meg. A vizsgálatok eredményei alapján a gyermekeket a pedagógiai és pszichológiai habiltációjuk, rehabilitációjuk érdekében az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságához tudjuk irányítani.”

„FAST teszttel (a személy családon belüli és társas kapcsolati érzelmi kötődéseit és hierarchikus kapcsolati struktúráját feltáró projektív technika. Célja: a családi viszonyok és a kapcsolati struktúrák térbeli megjelenítése.) a családi hátteret, egyéni életkörülményeket, disszociális családi háttér, családi struktúra, családi alrendszer feltérképezésére használjuk. A pszichoszociális problémákkal küzdő családok kapcsolati mintázatának feltárására alkalmazzuk.”

„A Világjáték a tapasztalatok szerint a legjobb és legátfogóbb játékdiagnosztikai és terápiás módszer. Előnye, hogy a vizsgált személyben játék-, alkotás- örömélményt kelt, korosztályra való tekintet nélkül.) segítségével további információkat nyerhetünk arról, hogy a gyermekek hogyan élik meg a velük történő eseményeket. Mit gondolnak az őket körülvevő környezetükről, milyen félelmeik vannak.”

„A tesztek kiértékelése során számos olyan szakmai információhoz jutottunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek életére vonatkozóan, amit adaptív módon tudtunk felhasználni. A legfontosabb feladatunk a gyermekvédelemben a személyiség mentális és pszichés normalitásának a helyreállítása és a kiszolgáltatottság érzésének a minimalizálása. A személyre szabott információk elemzése lehetőséget adott a gyermekek szorongásnak csökkentésére és megalapozta a produktív emocionális állapotot. Sok esetben a tesztfelvételhez kapcsolódó oldott helyzet a feszültségcsökkentő hatásán túl kedvező pszichés klímát is teremtett a bizalom teli professzionális segítő kapcsolathoz. A gondozott gyermekek személyiség fejlesztése a normatív és adaptív társadalmi együttélésre a szocializációs folyamatokban fejlődött. A bekerülést megelőzően megélt elutasítás által generált feszültség érvényesítési és a konfliktushelyzetek megoldási technikáinak szociálisan elfogadható irányba történő fejlesztését az által sikerült eredményesen megvalósítani, hogy a tesztek felvételét követően megismerhettük az egyéni szükséglet valós összetevőit. Összegezve a tapasztalatainkat, jól alkalmazható módszereket kaptunk az új tesztek révén, amit a gyermekvédelem mindennapjaiban eredményesen tudtunk alkalmazni, mert valamennyi segítő szakember a saját szakmai kompetenciájának és eszköztárának megfelelően felhasználhatta az ismereteket.”

„A Raven teszt (Raven Progresszív Mátrix az összetett információkon alapuló következtetés képességét méri, azaz, hogy a személy mennyire képes átlátni az ingereket és megtalálni közöttük az összefüggéseket a serdülőknél és felnőtteknél. Célja: intelligencia mérése.) nagyon jól hasznosítható volt számunkra, mivel a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek nagy része részképesség zavarokkal, valamint beszédfejlődési elmaradásokkal küzd. A nonverbális teszt kiválóan alkalmas akadályozott vagy megkésett beszédfejlődésű gyermekek vagy kevés szókinccsel rendelkező gyermekek mentális állapotának felmérésére. Más tesztekkel is jól használható együtt.”

[…] „hasznos az általános intelligencia mérésére. Előnye, hogy gyorsan elvégezhető. A tehetség és az elmaradás azonosítására egyaránt jó lehet a pszichológus számára. Munkánk során, amikor a gyermekeknél felmerült a mentális sérülés gyanúja, sokat segített a teszt felvétele.”

„MMPI személyiség teszt (legszélesebb körben használt objektív klinikai pszichodiagnosztikai mérőeszköz. Számos mérési területen alkalmazható: pszichológiai, pszichiátriai és kriminálpszichológiai igazságügyi szakértői munka, fogvatartottak, drogrehabilitációs program) Felvételére a nevelőszülők kiválasztásánál került sor. Az Új nevelőszülő jelentkezők esetében, az interjút követte a számítógépes MMPI teszt felvétele, amelyet pszichológus értékelt ki. Az MMPI teszt felvétele segítette a működő nevelőszülők 3 éves felülvizsgálatát is. A teszt segítségével vizsgáltuk a nevelőszülők aktuális állapotát.”

„SAFA teszt (pszichopatológiai tünetlista illetve érzelmi és viselkedéses problémák feltárására alkalmas gyermekek és serdülők számára) Időnként elképzelhető, hogy nagyobb krízis esetén is hasznos lehet.”

„FAST teszt (a személy családon belüli és társas kapcsolati érzelmi kötődéseit és hierarchikus kapcsolati struktúráját feltáró projektív technika. Célja: a családi viszonyok és a kapcsolati struktúrák térbeli megjelenítése.) Hasznosnak találjuk a vizsgálathoz, a térbeli ábrázolás lehetővé teszi a családon belüli struktúrák szerkezetének tanulmányozását. Felszínre kerülhetnek tudattalan tartalmak, szimpátia és antipátia jelenségei.”

„TAT teszt (Tematikus Appercepciós Teszt; bármilyen átfogó személyiségvizsgálat esetében, továbbá a viselkedészavarok, pszichoszomatikus megbetegedések, neurózisok és pszichózisok vizsgálatánál eredményesen alkalmazható. Célja: feltárja a vizsgált személy érzelmeit, érzéseit, komplexusait és konfliktusait.) Ez a teszt jól használható, ha többet akarunk megtudni a kamaszokról és szüleikről.”

„Világjáték (gyerekekkel végzett pszichoterápián belül a játékterápiák csoportjába sorolandó diagnosztikus lehetőség, mellyel képet kaphatunk a gyerekek hangulati állapotáról.)”

„A Világjáték diagnosztikus és terápiás eszköz is. Általa képet kaphatunk az intelligenciáról, de a személyiségről is. Konstruktív és projektív, az építés során megjelenhetnek traumák, félelmek, sérülések is. Diagnosztikus munkák során, amiikor a személyiségről komplex véleményt kívánunk alkotni, vagy amikor egy kisebb gyereket akarunk nem rajzos körülmények között vizsgálni, mindenképp hasznosnak tartjuk.”

„A kapott tesztek a különböző diagnosztikai és terápiás lehetőségeinket bővítették. Szakembereink nyitottak az új lehetőségek, képzések iránt, amivel széleskörűbb rálátással lehetnek egy-egy eszközre és képzésre. A Nevelőszülői Hálózat a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek, utógondozottak, valamint maguk a nevelőszülők számára is kínál pszichés megsegítést. Ahhoz, hogy célzottan, fókuszáltan tudjunk a náluk megforduló gyermekek és fiatalok igényeire reagálni, elengedhetetlen a megfelelő diagnosztikai és játékterápiás eszközök megléte.”

„A különböző projektív eszközök, mint például a TAT vagy akár a Világjáték nagyban hozzájárultak az olyan gyermekek és fiatalok megértéséhez, akik hagyományos verbális úton nem tudtak volna negatív érzelmeikről, konfliktusaikról beszámolni az őket körülvevő felnőtteknek.”

„Egy olyan sokszínű eszköz, mint a Világjáték számtalanszor újra felhasználható volt a munkánk során, saját világuk megépítése közben a gyermekek képzelőereje is szabadon kibontakozhatott ezen alkalmakkor. A gyermekekkel való munka minden esetben az őket gondozó nevelőszülőkkel szoros együttműködésben, rendszeres konzultációkkal megtámogatva zajlott. Mivel a nevelőszülői feladatok ellátása számos kihívást rejt magában, az aktív nevelőszülők megtámogatása mellett a Hálózat (nevelőszülői hálózat) mindenkori pszichológusának kulcsfontosságú feladata a nevelőszülői feladatkörre jelentkezők alkalmasságának minél mélyrehatóbb szűrése. Az alkalmassági vizsgálat egy interjú beszélgetés mellett különböző pszichológiai tesztek felvételéből áll. A rendelkezésre álló mérőeszközök segítségével (pl. Rorschach tesztcsomag, TAT, MMPI) lehetőségünk volt alaposabban megismerni a nevelőszülő jelöltek személyiségét és kiszűrni azokat a jelentkezőket, akik pszichés állapotuk miatt nem alkalmasak a nevelőszülői munkakör betöltésére vagy fokozott figyelmet igényelnek jövőbeli munkájuk során.”

„A változatos projektív és kérdőíves tesztek segítségével különböző iskolázottságú és hátterű nevelőszülő-jelöltek vizsgálatára volt lehetőségünk. A fent említett pszichológia tesztek és eszközök tehát a Hálózatnál dolgozó pszichológusok munkáját célzottabbá és hatékonyabbá tették a mindennapok során és elősegítették mind a gyermekekkel való kapcsolatteremtés, mind a felnőttekkel való együttműködés lehetőségét.”

„Intézményünk többek között a WPPSI, Világjáték, TAT, gyermekviselkedés és BFQ tesztekkel bővült, amelyek felölelik a jelenleg elérhető legmodernebb vizsgálati eljárások széles skáláját.”

A (WPPSI–IV.) Wechsler Óvodás és Kisiskolás intelligenciateszt új, innovatív szubteszteket tartalmaz, amelyek gyermekorientáltak, játékosak és szórakoztatóak (pl. Állatkereső, Tárgykirakó, Állatkerti séta).

„A Világjáték és a TAT is olyan projektív tesztek, melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy indirekt módon tárják fel a vizsgált személyek hajtóerőit, érzelmeit, belső konfliktusait. A világjáték teszt során mindenki felépítheti olyannak a világot, amilyennek megélte, ahogyan azt önmagában integrálta. Ez különösen lényeges a nevelésbe vételi eljárások vonatkozásában.”

„A BFQ-C és Gyermekviselkedés tesztek pedig kvantitatív képet adnak az explorált személyekről, kizárva a szubjektivitás lehetőségét.”

„Így a beszerzett tesztek segítségével átfogó képet adhatunk a hozzánk vizsgálatra érkező gyermekek képességeit, személyiségét illetően, hogy a számukra megfelelő gondozási hely kiválasztása megtörténhessen.

„WPPSI–IV. tesztet óvodáskorú gyermekek intelligencia-szintjének megismeréséhez használjuk. Alkalmazásával több területen is megismerhetem a gyerekek képességstruktúráját, így lehetőség adódik a fejlesztendő területek meghatározására is. A feladatok érdekesek, motiválók a gyermekek számára.”

„A képi anyag és a feladatok (pl.: bélyegzés) tükrözik életkor sajátosságaikat, a gyerekek szívesen foglalkoznak velük.

„A Világjáték rendkívül informatív, segítségével képet kaphatunk a gyermekek hovatartozásáról, kötődési viszonyairól, énazonosságáról, környezethez való viszonyáról, az esetleges traumatizáló életeseményekről. Nélkülözhetetlen támpontokat ad a szakvélemények elkészítéséhez a gyermekek személyiségállapotáról, kapcsolati rendszeréről. Segítségével a gondozási folyamatokhoz ajánlásokat, javaslatokat tudunk tenni a gyermekek fejlesztésére, megsegítésére.”

„Az általunk leggyakrabban használt tesztek a Raven tesztcsomag, (Raven Progresszív Mátrixok (SPM) Standard Progresszív Mátrixok: az összetett információkon alapuló következtetés képességét méri, azaz, hogy a személy mennyire képes átlátni az ingereket és megtalálni közöttük az összefüggéseket a serdülőknél és felnőtteknél. Célja: intelligencia mérése.) valamint a SAFA. (Pszichiátriai Becslőskálák gyermekek és serdülők részére Az eszköz teljes körűen térképezi fel a szorongást, a depressziót, a kényszeres zavart, a táplálkozási zavarokat, a szomatikus tüneteket és hipochondriát, valamint a fóbiákat. Célja: a gyermek- és serdülőkori pszichopatológiák, érzelmi és viselkedéses problémák feltárása.) A pszichológiai munka során jól alkalmazhatóak, megbízhatóak. A Raven jól mutatja az intellektuális képességeket, a gyerekek számára érdekes. A SAFA tesztcsomagban található kérdőívek korosztályra lebontva, jól értelmezhető kérdéseket tartalmazva, könnyen alkalmazhatóak, jól rávilágít a gyerekek aktuális érzelmi állapotára. A Világjáték, mint projektív teszt segíti a gyerekek belső világának kivetítését. A gyerekek számára izgalmas, megmozgatja a fantáziát, az építés során megfigyelhető tesztviselkedés is informatív jellegű a szakember számára.”

„Az MMPI-2 (a legszélesebb körben használt objektív klinikai pszichodiagnosztikai mérőeszköz. Célja: Önjellemző személyiségvizsgálat.) személyiség kérdőívet az örökbe fogadni szándékozók pszichológiai alkalmassági vizsgálatához vesszük igénybe.”

 

 


Sajtóközlemény:

Új bútorokkal gazdagodnak a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok

Dátum: 2021.08.18.

 

Országszerte tizenkilenc helyszínen kapnak új bútorokat a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok. A fejlesztésnek köszönhetően megújul a szakellátásban részesülő gyermekek és fiatalok, valamint az ott dolgozók környezete.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása” című kiemelt projektjének keretében 86 millió Ft értékben új bútorokkal bővültek a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok.

A fejlesztéssel javul a gyermekvédelmi szakszolgáltatásban ellátottak és az ott dolgozók környezete, a helyiségek komfortja. Modernebbé válik az intézmények megjelenése, így téve kellemesebbé az ott töltött időt.

A fejlesztés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg vissza nem térítendő támogatás formájában.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Bővebb információt a https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/efop-2-2-4-vekop-2016-00001 oldalon olvashatnak.

 

 


Átadták a gépjárműveket a kiemelt projektben
Forrás: szgyf.gov.hu 2019.10.01.

 

Az EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása” című kiemelt projekt egy újabb feladat lezárásához közelít. A kiemelt projekt felhívás azt a célt tűzte ki, hogy a Megyei Területi Gyermekvédelmi Központokban fejlesztésre kerüljenek az infrastrukturális, tárgyi, informatikai, diagnosztikai és pszichológiai eszköztárak.

A projekt keretében 19 megyét érintően beszerzésre került 10 db 9 személyes kisbusz valamint 38 db személygépjármű annak érdekében, hogy a Területi Gyermekvédelmi Központok a szakszolgáltatási feladatok ellátásához megfelelő gépjárműparkkal is rendelkezzenek. A gépjárművek átvétele az Intézmények részéről 2019. szeptember 23-án megkezdődött. Jelen beszerzés a gyermekvédelem ezt a területét tekintve hiánypótló, hiszen az előző európai uniós fejlesztések között sem volt eddig mód arra, hogy a szakszolgáltatási feladatok ellátását uniós támogatás igénybevételével legyen lehetőség modernizálni.

Tovább a teljes cikkre:

https://szgyf.gov.hu/2779-atadtak-a-gepjarmuveket-a-kiemelt-projektben