A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: Nyitott világ – a szabási kastélyépület felújítása

Megítélt támogatási összeg: 94.715.552 Ft

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás összege: 94.715.552 Ft

A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása: 0 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Felújítás helyszíne: 7544 Szabás, Szabadság u. 86. hrsz: 216

Támogatási szerződés megkötésének dátuma: 2017.11.30.

Projekt vége: 2019.12.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00022