A Somogy megyei szociális szakellátás területén a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon szabási telephelye (7544 Szabás, Szabadság u. 86.) 50 fő szenvedélybeteg személy rehabilitációs ellátását biztosítja egy korszerűtlen kastélyépületben. Eddig nem volt lehetőség az épület felújítására, korszerűsítésére, mely ennek következtében jelentős állagromlást szenvedett.
A projekt keretében az épület korszerűsítésére és felújítására került sor. A felújítás során megvalósul a leromlott állapotú kastélyépület tetőszerkezetének javítása, nyílászáró cserére, vizesblokkok felújítására és a lakószobák festésére is sor kerül. Mindez a szakemberek méltó munkakörülményei mellett az ellátás színvonalának emelkedését és az ellátottak jobb életminőségét szolgálja.