Kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Projekt címe: A Bélapátfalvi Idősek Otthona átmenti ellátást nyújtó részlegének felújítása

A projekt összköltsége: 31.605 .081 Ft 

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás összege: 30.160.081 Ft

A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása: 1.445.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.30.

Projekt megvalósulásának helyszíne: 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 25. hrsz.918

Projekt tartalmának bemutatása: A bélapátfalvi szociális otthon átmeneti ellátást nyújtó részlegének felújítása, átalakítása az ellátás színvonalának emelése érdekében. Világítás korszerűsítése, emelt szintű ellátást nyújtó lakóegység kialakítása, vizesblokkok korszerűsítése, pvc burkolat és festés igény szerinti megújítása.

A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00020