A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP-2.2.3-17-2017-00020 azonosítószámú "Bélapátfalvi Otthon átmeneti ellátást nyújtó részlegének felújítása" megnevezésű projekt fő célja az épület átmeneti ellátást nyújtó részlegének fizikai megújítása, fejlesztése az ott élő lakók életminőségének és az ellátás színvonalának emelése érdekében. A felújítás, átalakítás során megújulnak a vizesblokkok, zuhanyzók, a részleg világítótestei korszerű led fényforrásos kialakítást nyernek.
A folyosói, szobai burkolatok festése, járófelületei
igény szerint javításra kerülnek. Létrejön egy saját zuhanyzós, nagyobb méretű lakóegység. A projekt során bútor -és eszközbeszerzés is történik, éjjeli szekrények és betegápoló ágyak, irodai bútorok, ápolást segítő berendezések beszerzése valósul meg, amelyek a lakószobák és közösségi terek felújítását szolgálják.
A felújítás során a projektarányos akadálymentesítés megvalósul.

Az infrastrukturális fejlesztésen túl, a dolgozók szakmai konferencián és tudásmegosztáson vesznek részt, amely segíti a tapasztalatok megosztását. A 2018.02.01-jén indult projekt 31 605081 Ft uniós és hazai forrás támogatásából valósul meg.