A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP-2.2.3-17-2017-00020 azonosító számú Bélapátfalvi Otthon átmeneti ellátást nyújtó részlegének felújítása megnevezésű projekt fő célja az épület átmeneti ellátást nyújtó részlegének fizikai megújítása, fejlesztése az ott élő lakók életminőségének és az ellátás színvonalának emelése érdekében. A felújítás, átalakítás során megújulnak a vizesblokkok, zuhanyzók, a részleg világítótestjei korszerű led fényforrásos kialakítást nyernek. A folyosói, szobai burkolatok festése, járófelületei igény szerint javításra kerülnek. Létrejön egy saját zuhanyzós nagyobb méretű lakóegység. A projekt során bútor és eszközbeszerzés beszerzés is történik, éjjeli szekrények és betegápoló ágyak, irodai bútorok, ápolást segítő berendezések vásárlása valósul meg, amelyek a lakószobák és közösségi terek felújítását szolgálják. A felújítás során arányos akadálymentesítés kialakítására kerül sor. Az infrastrukturális fejlesztésen túl a dolgozók szakmai konferencián és tudásmegosztáson vesznek részt, amely segíti a tapasztalatok megosztását. A projekt 67,3 m Ft-ból valósul meg (uniós és hazai forrás). 2018.02.01-én indult.