A jelenlegi projekt célja a hajléktalan, fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények korszerűsítése.

A projekt megvalósításával az a célunk, hogy a felújításra és korszerűsítésre kerülő épületben legyen ismét biztosított a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatás az ellátást igénybe vevők számára.

Célcsoport bemutatása:

A projekt célcsoportját a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek, gyermekek és családok alkotják, akik a Szt. 57. § (2) bekezdés b) pontjában nevesített rehabilitációs és d) pontjában nevesített átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, a Szt. 85/C. §-a szerint integrált formában létrehozott intézmények rehabilitációs részlegeiben, valamint a Gyermekvédelmi törvény 51. §-a szerinti átmeneti gondozást nyújtó családok átmeneti otthonaiban ellátást vesznek igénybe.

Közvetlen célcsoport: az intézményben ellátott fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyek,

Közvetett célcsoport: az érintett intézményekben szakmai, illetve kisegítő munkakörben dolgozók,

Érintettek: az érintett fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. családtagok, szomszédság, gondnokok, más szolgáltatásban dolgozók, település lakossága, egészségügy stb.).