A jelenlegi projekt célja a hajléktalan, fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolás-gondozást nyújtó rehabilitációs intézmények férőhelyeinek korszerűsítése.

A projekt fő célja a rehabilitációs részlegen élő ellátottak lakóépületének korszerűsítése, gazdaságos üzemeltetést biztosító állapot elérése, az itt élő ellátottak életkörülményeinek javítása, ezáltal a rehabilitációs célkitűzéseket nagymértékben befolyásoló tárgyi feltételek javítása. A jelenlegi ellátás fejlesztésének eredményeképpen az ellátottak igényeire és szükségleteire reflektáló, magas minőségű ellátási forma kerül kialakításra. 

A korszerűsítés keretében elvégzendő felújítások:

 • tetőfedő anyag cseréje
 • járda akadálymentesítése
 • külső fa nyílászárók korszerű műanyagra történő cseréje
 • hőszigetelés
 • lakószobák padlózatának cseréje
 • vizesblokkok felújítása, újraszerelvényezése
 • elektromos hálózat felújítása, újraszerelvényezése
 • szobák bútorzatának cseréje (ágyak, beépített szekrények)
 • ipari mosógép és egyéb háztartási eszközök beszerzése

A projekt konkrét részcélja:

 • az Aranyág Otthon rehabilitációs részlege épületének korszerűsítése, akadálymentesítése
 • a 21 rehabilitációs férőhely megújítása, 
 • az intézmény rehabilitációs férőhelyeinek 100% kihasználtságának folyamatos fenntartása
 • a rehabilitációs szolgáltatást igénybe vevő ellátottak életkörülményeinek javítása, számukra az intézmény kényelmesebbé, élhetőbbé, otthonosabbá tétele
 • javuljon az ellátottak hozzáférése informatikai eszközökhöz, internethez
 • a korszerűsítés hosszú távon minimum 30%-al csökkentse a fűtés költségét
 • a projekt keretén belül megvalósított szakmai programok segítségével az intézmény társadalmi reintegrációs funkciója erősödjön.

Célcsoport bemutatása:

 • Közvetlen: az intézményben ellátott pszichiátriai betegek
 • Közvetett: az érintett intézményben szakmai, illetve kisegítő munkakörben dolgozók
 • Érintett: az érintett pszichiátriai betegek személyeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. családtagok, gondnokok, szomszédság, más szolgáltatásban dolgozók, település lakossága, egészségügy stb.)