- Az RSZTOP-1.1.1-16, RSZTOP-2.1.1-16, RSZTOP-4.1.1-16 azonosító számú, „A Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása” című Felhívás 3.1. III. pontjában meghatározott tájékoztatási és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek

- Nyilvántartások készítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás

- Útmutatók, módszertanok, specifikus eljárások kidolgozása, szakértői közreműködés igénybe vétele

- RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001, RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002, RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 és RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 számú kiemelt projektek megvalósulásának nyomonkövetése, kapcsolódó reprezentatív és teljes körű adatfelvételek lebonyolítása

- Kapacitásépítés, képzés

- A hazai előzményprogramok (pl.: EU Élelmiszersegély program) tapasztalatainak összegyűjtése, a programok értékelése és a tapasztalatok beépítése a RSZTOP végrehajtásába

- A hasonló külföldi programok értékelési tapasztalatainak szintetizálása, a jó gyakorlatok összegyűjtése és a Magyarországra adaptálható elemek átültetésének megvizsgálása

- A program célcsoportját képező személyek élelmiszerfogyasztási szokásainak és igényeinek felmérése, az ez irányban végzett kutatások tapasztalatainak összegyűjtése