1. Folyamatos együttműködés a támogatott lakhatást biztosító szolgáltatóval (ÚJ Esély Háza-Gyula) a projekt megvalósítás alatt. Az együttműködés során 3 alkalommal kerül sor szakmai találkozók megvalósítására, amelyek hasznos információkat nyújthatnak a szakmai munka minőségi fejlesztéséhez.
  2. Rehabilitációs intézmény korszerűsítése és részleges akadálymentesítés történik meg, műszaki ellenőr alkalmazásával. A pályázat keretében korszerűsített intézmény valamint a pályázat minden tevékenysége az esélyegyenlőségi szempontokban megfogalmazott elvárásoknak megfelelően kerül tervezésre, kivitelezésre, a rehabilitációs szakmérnökkel történő együttműködés eredményeképpen.
  3. Lakosság érzékenyítése: Kiemelt fontosságú a kommunikáció a hátrányos helyzetű célcsoportok társadalomba történő integrálása és közösségi alapú ellátási formák kialakítása esetén, hiszen társadalmilag érzékeny problémát kíván megoldani, ezáltal fontos, hogy a beruházás megkezdésekor a projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen. A projekt fizikai befejezését megelőzően egy sajtóhirdetéssel is tájékoztatjuk a település lakosságát a projekt eredményeiről valamint a megvalósítás teljes ideje alatt a fenntartó SZGYF és az intézmény honlapja is tájékoztatást nyújt a fejlesztésről.