1. Nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon kiváltása.
A helyzetértékelés során bizonyítást nyert, hogy a projekt keretében kiváltott gyermekotthon a korszerű gyermekotthoni ellátás és nevelés biztosítására nem alkalmas. A projekt keretén belül létrejövő 20 férőhelyes intézmény alkalmas lesz a korszerű, családi környezetre emlékeztető ellátás biztosítására. Az új épület építése során 1 db 468,61 m2 alapterületű speciális és kettős szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhely kerül kialakításra 20 fő részére. Eszközbeszerzés - tárgyi és informatikai eszközök beszerzése, illetve gépjárműbeszerzés, kizárólag speciális, kettős szükségletű gyermekeket ellátó 1 db (személy szállítására alkalmas, maximum 3,5 tonna össztömegű) kisbusz beszerzése, a jogszerű működéshez szükséges tárgyi-környezet feltételek biztosítása érdekében.

2. Ellátottak és a munkatársak felkészítése a változásokra: az intézményekben foglalkoztatott/foglalkoztatni kívánt szakemberek felkészítése az új feladatra, releváns szakmai tudás megszerzése a projekt által biztosított képzések révén.

3. Lakossági érzékenyítés
2016. június 29-én az Ópusztaszeri Polgármesteri Hivatalban a képviselő-testület rendkívüli ülésén a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan a közvetett célcsoport részére megtörtént a lakossági érzékenyítése, amelynek célja a lehetséges lakossági ellenállás csökkentése. A projekt megvalósítása során a kommunikációs tevékenységek elvégzésével tovább erősíthető az intézmény elfogadása. A beruházás indulásáról sajtóközlemény került kiküldésre, valamint egy tájékoztató tábla is ki lett helyezve.

4. Helyszínbejárás

2022. október 19-én intézménylátogatás, helyszínbejárás történt, amelyen az illetékes rendőrkapitányság, polgármesteri hivatal, önkormányzat képviselői és a gyermekvédelmi jelzőrendszer képviselői vettek részt.