1. mérföldkő:Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr megbízásra kerül, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások kiírásra kerültek a TSZ aláírását követően legkésőbb 26 hónapon belül. dátum: 2019. 01. 31.

2. mérföldkő: Használatba vételi engedély, vagy a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelem bemutatása.  Az épület használatbavételi engedély birtokában az SZGYF megindítja a szolgáltatói nyilvántartásba vételi eljárást, kezdeményezi a szakhatóságoknál az engedélyek kiadását. A projekt fizikai zárása megtörténik, a beruházás elemei aktiválásra kerülnek. dátum: 2022.12.31.

Helyszínbejárással egybekötött, sajtó nyilvános fórum keretében a lakosság szükséges tájékoztatása megtörtént, melyet a galériában található „Helyszínbejárás lakossági fórumon” elnevezésű kép dokumentál.