1. Nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon kiváltása

Új épület építése, eszközbeszerzés, a tárgyi-környezet feltételek biztosítása a jogszerű működéshez.

A helyzetértékelés során bizonyítást nyert, hogy a projekt keretében kiváltott gyermekotthon a korszerű gyermekotthoni ellátás és nevelés biztosítására nem alkalmas. A projekt keretében létrejövő 8 + 2x8 férőhelyes intézmény lesz a korszerű, családi környezetre emlékeztető ellátás biztosítására.

2. Ellátottak és a munkatársak felkészítése a változásokra

Az ellátottak és a dolgozók körében megvalósítani kívánt változásra/új feladatra felkészítő tréningek a kiváltás eredményeként létrejövő magasabb színvonalú ellátás pozitív hatását erősítik és terjesztik ki.

3. Lakossági érzékenyítés

A projekt előkészítése során a közvetett célcsoport részére megtörtént a lakossági érzékenyítés, amelynek célja a lehetséges lakosság elfogadó hozzáállásának növelése. A projekt megvalósítása során a kommunikációs tevékenységek elvégzésével tovább erősíthető az intézmény feladatellátásának elfogadása.