Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok:

A projekt előkészítése során az SZGYF saját teljesítésben elvégezte a kiváltandó gyermekotthonok infrastrukturális ellátottságának felmérését, ezek alapján kerültek meghatározásra a szükséges beavatkozások.

Az előkészítés során az SZGYF a megvalósíthatósági tanulmányt beszerzés útján külső vállalkozó segítségével készítette elő, úgy, hogy a helyi specifikus sajátosságok a Vas megyei Kirendeltség és az érintett intézmény által nyújtott információkra épül.
Az előkészítés során építési engedély köteles tervek beszerzésére megfelelő alkalmasságú cég került kiválasztásra. A tervek elkészítéséhez az SZGYF Szakmai Irányítási Főosztálya, a Vagyon Gazdálkodási Főosztálya, az Intézményfejlesztési Főosztálya valamint az SZGYF Vas Megyei Kirendeltsége közösen szakmai anyagot készített elő a már megvalósított projektek tapasztalataira építve, azért, hogy garantálva legyen a Gyvt.-nek megfelelő és az ellátottak igényeihez, szükségleteihez mért épület kialakítása. A pályázati felhívásban előírt projektarányos akadálymentesítés meglétéről a tervezőnek kellett gondoskodnia rehabilitációs szakmérnök útján.

Az SZGYF alanyi ajánlatkérő, a pályázat előkészítési fázisában egyetlen beszerzés sem tartozott a Kbt. hatáskörébe, ezért az SZGYF beszerzési szabályzata és a Kbt. –n kívüli feltételek alapján történt. A megvalósítás során az SZGYF több közbeszerzést is le fog folytatni, mihez felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonására fog sor kerülni.

2016. június 29-én, 9 órakor lakossági fórum keretében Kőszegen lakossági érzékenyítést tartott az SZGYF Vas megyei Kirendeltsége. A jelen volt érdeklődők PowerPoint-tal kísért előadást hallhattak Dr. Huszár Lilla Ph.D, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének igazgatónője előadásában. A lakossági fórumon tájékoztatás zajlott a kiváltásra kerülő Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, gyermekotthona kapcsán. Bemutatásra került a Kőszegen, pályázat útján felépítésre kerülő korszerű gyermekotthon projekttervei. Az előadás után elhangzott kérdések és válaszok jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, az építendő gyermekotthon kapcsán negatív lakossági visszajelzést nem tapasztaltak.

Az előkészítési fázisban született megállapodás a fejlesztés helyszínét illetően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. A vagyonkezelői megállapodás alapján az SZGYF kizárólagosan jogosult ingyenesen használni a területet, azon építkezést végrehajtani.

A megvalósításhoz kapcsolódó feladatok:

A projekt kezdése
A projekt megkezdésénél a 2016. október 1-i dátum került meghatározásra, az SZGYF a támogatói döntés hiányában nem kezdte meg saját felelősségre a projekt megvalósítását. A projekt támogatói szerződése 2017. június 14-én lépett hatályba, így a projektkezdés 2017. július 1-re módosult.

Projektmenedzsment felállítása
A projekt eredményes megvalósítása érdekében, a pályázati felhívásban előírt szakmai tapasztalatokkal és szakirányú végzettséggel rendelkező projektmenedzsment felállítása a TSZ hatályba lépését követően megtörtént.

A megvalósítás főbb szakmai feladatai:

A projekt szakmai feladatai a következő támogatható tevékenységcsoportok alá sorolhatóak, ezek az Megvalósíthatósági Tanulmányban ismertetésre kerültek:

1. Kivitelezés

2. Eszközbeszerzés

3. Ellátottak és munkatársak felkészítése a változásokra

4. Lakossági érzékenyítés

A projekt előkészítése során a közvetett célcsoport részére megtörtént a lakossági érzékenyítés. A projekt megvalósítása során a kommunikációs tevékenységek elvégzésével tovább erősíthető az intézmény elfogadása.

Fenntartás

Horizontális vállalások teljesítése
A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt során az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés érdekében vállalásokat szükséges tenni, illetve ezeket megvalósítani. A vállalások a pályázati felhívásnak megfelelően megvalósulnak majd a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint.

A projekt zárása

A projekt tervezett zárása 2022. december 31-én történik. Ekkor kerül sor a projekt pénzügyi zárására valamint a záró csomag összeállítására, mely 2023. március 31-ig benyújtásra kerül.

A projekt keretében vállalt fejlesztési pályázati felhívás szerinti indikátora és műszaki-szakmai mutatója az alábbi táblázatban kerül ismertetésre.

Indikátor megnevezése

Típus (kimenet/eredmény)

Mértékegység

Bázisérték

Minimálisan elvárt célérték

Céldátum

Mutató forrása

A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása

kimenet

0

48

2022.12.31.

Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés

Műszaki-szakmai mutató megnevezése

Mértékegység

Bázisérték

Célérték

Céldátum

Mutató forrása

1. A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma/létrehozott befogadó gyermekotthoni férőhelyek száma

0

48

2022.12.31.

Használatbavételi engedély