1. mérföldkő: 2018.04.30: Az SZGYF a közbeszerzési tanácsadó beszerzését követően a lehető legrövidebb időn belül kiírja a közbeszerzési eljárást a kivitelezői munkákra, majd a nyertes ajánlattevővel megköti a szerződést. Ezzel párhuzamosan elindítja a beszerzési eljárásokat a műszaki ellenőr, nyilvánosság kapcsán. A lakosság tájékoztatása, a társadalmi partnerek, érintettek bevonása ez idő alatt folyamatos.


2. mérföldkő: 2018.10.31: A kivitelező a szerződés aláírását követően haladéktalanul megkezdi a munkálatokat, a szerződésben meghatározott határidők betartásával és az SZGYF folyamatos tájékoztatásával halad az építési feladatokkal. A kivitelezési költségek legalább 60%-t elérő részszámlái kifizetési kérelemben beadásra kerültek. A mérnök, a kommunikációs szakember és a projektmenedzsment feladatát folyamatosan végzi, koordinálja a projektben résztvevőket, betartja és betartatja a határidőket.


3. mérföldkő: 2019.02.28:A kivitelező a szerződésben meghatározott időpontban az építési munkákat készre jelenti és megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás.  A dolgozók, új munkatársak az új/felújított intézményben való munkavégzésre a pályázatban meghatározott szakmai ismeretanyagok átadásával és számonkérésével felkészítésre kerülnek.


4. mérföldkő: 2022.12.31.:  A szükséges tárgyi eszközök beszerzése megtörténik az NMr-ben meghatározottak szerint. A projektben résztvevők szerződésükben és feladat meghatározásaiknak megfelelően befejezik és dokumentálják az elvégzett munkálataikat.Az épület használatbavételi engedélyének birtokában az SZGYF megindítja a szolgáltatói nyilvántartásba vételi eljárást, kezdeményezi a szakhatóságoknál az engedélyek kiadását. A projekt fizikai zárása megtörténik, a beruházás elemei aktiválásra kerülnek.