1. mérföldkő: 2018.01.31.: Az SZGYF a közbeszerzési tanácsadó beszerzését követően a lehető legrövidebb időn belül kiírja a közbeszerzési eljárást a kivitelezői munkákra, majd a nyertes ajánlattevővel megköti a szerződést. Ezzel párhuzamosan elindítja a beszerzési eljárásokat a műszaki ellenőr, nyilvánosság kapcsán. A lakosság tájékoztatása, a társadalmi partnerek, érintettek bevonása ez idő alatt folyamatos.


2. mérföldkő: 2018.07.31: A kivitelező a szerződés aláírását követően haladéktalanul megkezdi a munkálatokat, a szerződésben meghatározott határidők betartásával és az SZGYF folyamatos tájékoztatásával halad az építési feladatokkal. A kivitelezési költségek legalább 60%-t elérő részszámlái kifizetési kérelemben beadásra kerültek. A mérnök, a kommunikációs szakember és a projektmenedzsment feladatát folyamatosan végzi, koordinálja a projektben résztvevőket, betartja és betartatja a határidőket.


3. mérföldkő: 2018.12.31:A kivitelező a szerződésben meghatározott időpontban az építési munkákat készre jelenti és megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás. A dolgozók, új munkatársak az új/felújított intézményben való munkavégzésre a pályázatban meghatározott szakmai ismeretanyagok átadásával és számonkérésével felkészítésre kerülnek. A kivitelezés sikeres műszaki-átadás átvétele megtörtént


4. mérföldkő: 2022.12.31.:  A szükséges tárgyi eszközök beszerzése megtörténik az NM rendeletben meghatározottak szerint. A vállalt tevékenységek teljesültek, a Kedvezményezett rendelkezik használatba vételi engedéllyel, az NM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítottak. A projektben részt vevők szerződésükben és feladat meghatározásaiknak megfelelően befejezik és dokumentálják az elvégzett munkálataikat.