• Nyitórendezvény

 Ünnepélyes projekt nyitó rendezvény 2017.10.18-án került megrendezésre, melyen az SZGYF, a település önkormányzatának képviselői, országgyűlési képviselő úr, a lakosság és az ellátottak vettek részt.

  • A projekt megvalósítása

 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekotthon Mátészalka székhelyintézmény kiváltása- speciális lány gyermekotthon formájában. A székhelyintézmény kiváltásának első része megvalósult 2015.10.31-én, egy 48 férőhelyes családias kialakítású lakásotthon létrehozásával, illetve további 48 férőhelyes lakásotthon a jelenlegi konstrukcióba került kiváltásra.

  • Kivitelezés

Helyszín: 4700 Mátészalka, Képes Géza u.2./B Hrsz: 1088/11.

A 24 férőhelyes, 3x 8 speciális ellátási szükségletű lányok részére kialakított épület megvalósult. Az épület műszaki átadás- átvétele megtörtént 2018.12. 17.-én.

Használatbavételi engedély: 2019.02.19.-én kiadásra került.

Működési engedély kiállításának dátuma: 2021.07.30. 

Létszám: 24 fő kiköltözés megtörtént: 2021.08.01. 

A gyermekek felkészítése a kiváltással járó változásokra

Projektünk keretében ez ellátottak a bentlakásos intézményből kikerülve közösségi lakhatási keretek között élik tovább mindennapjaikat. A kiköltözés jelentős változást hoz életükbe, a folyamat sikeresen csak úgy mehet végbe, ha a lakók el tudják fogadni a költözéssel járó életmódváltást és be tudnak illeszkedni az új környezetükbe. Annak érdekében, hogy sikeresen meg tudjanak birkózni az új kihívással, komplex felkészítésben vettek részt, ezen felkészítést a projekt szakmai vezetője végezte.

A felkészítés során érintett területek: önismeret, önérvényesítés, önállóság fejlesztése: kiscsoportos foglalkozás keretében az ellátottak megtapasztalhatták saját kompetenciáikat, megtanulták érdekeiket képviselni, fejlődött az önérvényesítő képességük. A támogatott döntéshozatal elsajátítása mindennapi feladat. Saját kompetencia határokon belül képviselni tudják az érdekeiket, fejlődik ítélőképességük, mindennapi életvitelükkel kapcsolatban meg tudnak hozni döntéseket. Életvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek: kiscsoportos foglalkoztatás keretében a lakók mindennapi életvezetésének segítése és támogatása valósult meg.

A beruházások megvalósulását folyamatosan követték az ellátottak.

  • Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés
  • Életvezetési és háztartási ismeretek
  • Kapcsolati szférák
  • Kapcsolatrendszerek kialakítása ás ápolása
  • Önismeret, önérvényesítés, önállóság fejlesztése
  • Támogatott lakhatás
  • Outdoor/ gyakorlati tréning

Csoportlétszám: max:10-12 fő

  • A dolgozók felkészítése a kiváltással járó változásokra, az új szolgáltatási struktúrára

A dolgozók felkészítését a szakmai vezető látta el.

 

Tematikai egység

1.       Intézményi struktúra fő elemek: szervezeti struktúra

alapdokumentumok, gazdasági működés, személyi feltételek, tárgyi feltételek

2.       Célcsoport sajátosságai főelemek:

gyermeki jogok, speciális szükségletek, intézményi adatok, érzékenyítés a sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő feladatellátáshoz.

3.       Szakmai Működés tartalmi elemei:

pedagógiai program, nevelői attitűd, hitvallás, értékek, gondozási feltételek, teljes körű ellátás biztosításának feltételei, biztonság, konfliktuskezelés, oktatás, képzés, tanulássegítség, tehetséggondozás, terápiás lehetőségek, módszerek, kötelező dokumentáció tartalmi elemei.

4.       Szakmai működés keretei:

információáramlás, belső és külső, kommunikáció, belső külső kapcsolatok, szakmai fórumok, képzések, továbbképzések, rendkívüli események, belső szabálytalanságok kezelésének rendje, intézményi szervezeti, strukturális működését segítő dokumentumok, belső kötelező dokumentációs rendszer, szakmai fő folyamatok beazonosítása, protokollok,

5.       Rendkívüli események:

biztonság, konfliktus kezelés, Krízisintervenció, auto, és heteroagresszió, szökés, rendkívüli események kezelése, szolgálati út, személyes szabadság korlátozása, biztonsági elkülönítés, nevelési felügyelet, egészségügyi ellátás, rendkívüli események dokumentálása

 

Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére érzékenyítő tevékenységek

Az EFOP-2.1.1-16-2016-00020 azonosítószámú pályázat kapcsán 2016.-ban  I. lakossági fórum került megtartásra Mátészalkán. II. lakossági fórum 2018.11.20.-án, melyeken az országgyűlési képviselő úr,  SZGYF és az önkormányzat képviselői vettek rész.

A Fórumok keretében a helyi lakosságot tájékoztattuk a projekt megvalósításáról, céljairól, illetve a lakosság részéről felmerült kérdések kerültek megválaszolásra.