A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 76 fő, elérésének várható dátuma: 2022.12.31.

A felújítási munkálatok teljesültek, a vállalt indikátor 2019.07.09. napjával megvalósult.

Az eszközök beszerzése folyamatban van.