A projekt keretében vállalt fejlesztéssel a kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása 98 fő lesz.
Az otthonok felújításával minőségileg változik meg a növendékek ellátása. A projekt az esélyegyenlőség és fenntarthatóság szabályainak figyelembe vételével kerül megvalósításra. A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékek megőrzésre kerülnek, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kár és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelősség legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetésre kerül.
A kivitelezési munkák elkészültek, a projekt keretén belüli eszközbeszerzés  közbeszerzési eljárás keretében történik.