A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az EFOP-2.2.2-17-2017-00005 számú „Intézményi férőhely kiváltás a Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ Peresznyei telephelyén.” című projekt keretén belül 2018. október 4-én Nyitó rendezvényt tartott. A rendezvényen bemutatásra került a pályázat, melynek keretében a Peresznyei bentlakásos intézmény 72 fogyatékkal élő lakója kerül kitagolásra.

Építési beruházás

A projekt keretében 6 darab családias légkörű, akadálymentes, a támogatott lakhatást megvalósító, egyenként közel nettó 200m2 alapterületű lakóház készült el 2019 májusában. Az építési beruházás keretein belül szintén elkészült a kitagolásra váró telephely részleges átalakítása, felújítása, mely a jövőbeli tervek szerint idősotthonként és szolgáltató központként fog funkcionálni.

Lakók felkészítése

A lakók felkészítése a kitagolással járó változásokra már 2017. második felében elkezdődött, heti rendszerességgel megtartott lakógyűlések formájában. 2018-ban a lakók egyéni fejlesztése a lakófelkészítés jegyében indult el. Az egyéni képességekhez mért fejlesztési tervek meghatározása a lakókkal közösen történt, kiemelt szerepet kapott a Támogatott lakhatásra való felkészülés: önkiszolgálás és egyéb szocializációt és integrációt támogató készségek fejlesztése. A kiscsoportos felkészítő foglalkozások témakörein belül eltérő mélységű tartalmakkal, csoportonként differenciáltan zajlott a felkészítés, igazodva a lakók meg lévő képességeihez, hozzásegítve őket a bennük lévő képességeik kibontakoztatásához. A felkészítés részeként 2018. júniusában Zamárdiban lakófelkészítő tábort szerveztünk a támogatott lakhatásba kerülő lakók részvételével. A 2018. augusztus 1-től december 31-ig tartó időszakban a lakófelkészítés a Szociális Esély Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján valósult meg.

Lakossági fórumok

A befogadó településeken (Horvátzsidány, Szakony, Tormásliget, Und, Zsira) érzékenyítő fórumok megtartására került sor a helyi önkormányzat és a lakosság részvételével. A részt vevők tájékoztatást kaptak a projekt megvalósításáról, szakmai tartalmáról, indokoltságáról, valamint a támogatott lakhatási szolgáltatásról, a férőhely kiváltás folyamatáról. A lakosok által felmerült aggályok, kérdések megválaszolásra kerültek. A társadalmi érzékenyítés során a célközönség, résztvevők számára biztosított információ hozzájárul ahhoz, hogy a településen élő emberek többet tudjanak meg a fogyatékossággal élő személyek életéről.

Záró rendezvény

 2023. augusztus 31-én lezárult az EFOP-2.2.2-17-2017-00005 számú „Intézményi férőhely kiváltás a Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ Peresznyei telephelyén” megnevezésű projekt fizikai megvalósítása. Ennek alkalmából 2023. szeptember 14-én zárórendezvény megtartására került sor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kirendeltségén.

A rendezvényen bemutatásra kerültek a pályázat megvalósításának tapasztalatai.