Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével.

A kitagolási program egyik fontos eleme a gondozottak felkészítése, részletes tájékoztatása az új lakhatási formákról. Egyéni elbeszélgetések során szükséges bemutatni, ismertetni a kiscsoportok együttélést, az önálló életvitel elemeinek oktatását.

A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt projekt kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt.

Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység:

- Legalább egy személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása, és

- legalább egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt projekt nyújt támogatást.

Alapszolgáltató és foglalkoztató létesítése új építéssel:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített, a célcsoportok számára létrehozott szociális alapszolgáltatások bővítése az alábbi tevékenységek által:

  - férőhely bővítése, létrehozása,

  - bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is),

  - új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása,

  - eszközbeszerzés: eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése,

  - külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,

  - foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése.

Szakmai szempontoknak megfelelő, a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások nyújtásához, valamint a foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, önálló, támogatott életvitelt segítő eszközök beszerzése:

- Felmérést követően a jó állapotú, használható eszközök áthelyezésre kerülnek az új otthonokba. Csak azon eszközök kerülnek beszerzésre, melyek méretük, állapotuk miatt nem alkalmasak az új otthonban történő áthelyezésre.

- Ezen felül az alapszolgáltatást és a foglalkoztatást szolgáló, segítő eszközök kerülnek beszerzésre.

A lakhatást illetve az alapszolgáltatáshoz és foglalkoztatáshoz való hozzáférést segítendő, speciális emelővel felszerelt mikrobusz kerül beszerzésre.